Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Blogeri

Koniec 💜je nový ❤️Začiatok💛
Človek, ktorý má rád všetko krásne, čo súvisí s poéziou, so slovom, ktoré bolo vždy prvotnou bránou do umenia. Človek, ktorý rád píše a svoju spisovateľskú činnosť berie ako posolstvo prichádzajúce k ľuďom.
Človek, ktorý žije pre umenie a venuje sa mu. Človek, ktorý má rád poéziu. Všetko, čo súvisí s umením. Rád číta a ešte radšej píše.
som energia, vo vnútri ktorej sa kopia myšlienky a slová, obrazce a scenérie, ktoré dostávam na povrch prostredníctvom mojej poézie, enjoy
Pád sa končí vtedy, keď sa postavíš na nohy.
1 2 3 28