Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Profesionálny Amatér

Niečo o mne

Právnik, milovník dobrého vína, profesionálny tragéd a kto vie ešte čo ďalej život prinesie.

Motto

Každá nová príležitosť je cestou k novým formám znemožnenia. Ale niekedy to trvá... Vtedy sa môže zdať, že sme úspešní...
Príspevky: 1