Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Damco
Damián Galko
09.08.2003

Niečo o mne

Som študent, ktorý odmalička vyrastal úzko spätý s prírodou, odkiaľ čerpám námety pre svoju literárnu tvorbu. Moje záľuby: horolezectvo (aktívne od roku 2012) , hra na gitare + komponovanie vlastnej hudobnej tvorby , šach , literárna tvorba , čítanie románov

Motto

Príspevky: 1