Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Gabriel Németh
02.05.1969

Niečo o mne

Človek, ktorý žije pre umenie a venuje sa mu. Človek, ktorý má rád poéziu. Všetko, čo súvisí s umením. Rád číta a ešte radšej píše.

Motto

Svetlo, je hviezdou pre poéziu, pre čisté slovo v nás
Príspevky: 1