Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Niečo o mne

Byť nad vecou často vyžaduje pozrieť sa pod povrch.

Motto

S prázdnymi slovami je klamať ľahké.
Príspevky: 3
    Počet zobrazení: 167Počet likov: 0
    Počet zobrazení: 60Počet likov: 0