Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

protestny_splav_20150824_2
Vlado Preložník

AUTOR

Vlado Preložník

Za živé rieky – HRON

„Betónová lobby“ za mohutnej podpory Ministerstva životného prostredia chce premeniť jednu z našich najkrajších riek, na kanál takmer stojatej vody poprehrádzaný každých pár kilometrov 42. priečnymi hrádzami. Malé vodné elektrárne sú pritom veľmi diskutabilným prínosom pre našu energetickú sústavu, vzhľadom na škody napáchané na ekosystéme rieky a okolia.
Proti týmto stavbám, štedro dotovaným grantmi EÚ sa zdvihla vlna odporu rybárov, vodných turistov, majiteľov kempov a turistickej infraštruktúry, ako i obyvateľov obci v okolí priehrad.


Hron je naša turisticky najnavštevovanejšia rieka. Ročne ňou prejde okolo 10.000 vodákov. Uskutočnenie plánovanej výstavby MVE by znamenalo koniec vodnej turistiky na tejto rieke, podobne, ako sa to prihodilo Váhu (tam však aspoň na niektorých úsekoch zostalo staré koryto, ktoré sa dá ako-tak splavovať).
Slovenskí vodní turisti každoročne organizujú protesty proti devastácii Hrona. T.r. si vybrali splav Hrona od prameňa po ústie, spojený so zberom podpisov občanov priľahlých obcí proti výstavbe MVE, meraním čistoty vody v rieke, besedami s občanmi i zarybňovaním Hrona.
Program akcie nájdete tu.


Prvú časť rieky účastníci nesplavovali, ale prešli pozdĺž nej na bicykloch.
(Pod prameňom je rieka nesplavná, neskôr chránená a úsek pred Nemeckou je problematický najmä pri nízkom stave vody.)
Foto prevzaté z www.srzrada.sk.

<img src=“https://blog.enigma.sk/files/imagecache/image_inpage/IMG_1017.JPG“>
Ku splavu som sa pripojil v Jure nad Hronom, aby som absolvoval aspoň symbolicky jednu etapu (po Hronovce).


Začínali sme v kempe Vodník v Jure nad Hronom, ktorý vybudoval pre vodákov splavujúcich dolný Hron neúnavný Ján Füri.


Kvôli horúcemu letu mal Hron nižší stav vody.


Účastníci splavu sa v jednotlivých etapách menili, no „zdravé jadro“ absolvovalo celú rieku od prameňa až po ústie, čo je 283 riečnych kilometrov, s úctyhodným výškovým rozdielom 831 metrov medzi prameňom a ústím.


Pred vodným dielom Šárovce sme preveslovali dlhé „zrkadlo“ (tiež „olej“), čo sú stovky metrov stojatej vody, končiace vyše 200 metrovým prenášaním. Ani ryby nebudú mať takéto prekážky v toku príliš v láske.Po prekonaní priehrady nám dobre padlo osvieženie v prudkom toku riečky Sikenica, ktorá sa zľava vlieva do Hrona.


Na svoje si prišli aj zlatokopi.


Kedysi pravidelne upravovaná hať Svodov pri čerpacej stanici, s pekným splavným rozvlneným jazykom, sa vinou nezáujmu kompetentných, ako i nízkeho stavu vody, premenila na pole balvanov rozosiatych po celej šírke toku. Väčšina vodákov si nenechala príležitosť splaviť „starú známu“ naposledy. V r. 2016 hať totiž zmizne pod hladinou vzdutia priehrady v Želiezovciach, čím vznikne ďalšie dvojkilometrové „zrkadlo“.   


A sme pod želiezovským mostom. V toku rieky i na brehoch usilovne pracujú buldozéry. Treba pochváliť, že v rámci úpravy koryta odstránili aj zvyšky starého železného mosta trčiace z vody, ohrozujúce najmä gumové člny plaviace sa po rieke.  Zredukovala sa tiež obávaná hať za mostom, zostal len malý kamenný násyp so splavným jazykom. 

Retro: ako vyzerala pôvodná želiezovská hať, pozrite si na obrázku. Vliezť do nej sa odvážil málokto, pretože si koledoval o zranenie o ostré balvany v silnom prúde. 


Hať Hronovce. Za MV sa splavný jazyk hľadá ťažko.


Akcia skončila v ústí Hrona, kde jeho vody splývajú s dravým prúdom kráľa európskych riek – Dunaja. Na druhom brehu leží maďarský Ostrihom.
Foto prevzaté zo stránky www.slatinka.sk

Vlado Preložník
Bývam na úpätí pohoria Tribeč, blízko Nitry. Som dlhoročný splavovač riek, jazier a morí. Okrem toho sem-tam vydávam knihy.
Ďalšie príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button