Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

m.supa

AUTOR

msupa

Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

 

Pri akte plodenia ľudia zväčša radi klesajú na úroveň zvierat, pretože sa pri tom nechávajú strhávať čisto zvieracími pudmi. Nedokážu v tejto situácii zotrvať na úrovni hodnej a požadovanej od ľudskej bytosti a klesajú hlboko pod úroveň svojej dôstojnosti. No a tento hlboko devalvovaný prístup k aktu plodenia sa nemôže obísť bez tomu zodpovedajúcich dôsledkov. Dôsledkov, ktoré logicky nemôžu byť iné, ako negatívne.

 

Skúsme si predstaviť, aké oveľa rozdielne by to bolo vtedy, ak by dvojica pristupujúca k telesnému spojeniu vedela o požiadavke zachovávania čistoty a ušľachtilosti, vzťahujúcej sa na každú ľudskú bytosť, ktorá smie žiť vo stvorení a na všetko, čo táto bytosť činí.

 

Ak by teda táto naša dvojica o tom nie len vedela, ale vo svojom cítení a myslení, ako i vo svojej reči a jednaní by sa vždy snažila o dôsledné dodržiavanie čistoty a ušľachtilosti. No a s takýmto vnútorným postojom k absolútne všetkému vo svojom živote by samozrejme pristupovali i k vzájomnému telesnému spojeniu.

 

A teraz, v ostrom kontraste si zase predstavme inú dvojicu, ktorá nikdy nepočula o nijakej požiadavke čistoty a ušľachtilosti, ktorú by mala uplatňovať vo svojom živote. Takáto dvojica necháva preto pri telesnom spojení naplno prepuknúť všetky nízke zvieracie pudy svojej telesnosti.

 

To vonkajšie, čiže samotný akt telesného spojenia je teda u oboch dvojíc približne rovnaký, avšak vnútorný prístup k nemu je diametrálne rozdielny.

 

A teraz otázka: je možné, aby niečo tak zásadným spôsobom vnútorne rozdielneho nemalo nijaký vplyv na kvalitu novo vzniknutého detského telíčka, ktoré bude počaté? Možno predpokladať, že je naozaj úplne jedno ak bude nový život počatý vo vzbĺknutí telesných vášní zvieracej zmyselnosti, alebo v úprimnej snahe o čistotu a ušľachtilosť?

 

Nie, nie je to jedno! Náš vnútorný prístup, kvalita nášho vnútorného prístupu k vonkajším veciam predsa určuje kvalitu týchto vecí! A tak aj vnútorné rozpoloženie ľudí pri akte plodenia určuje a priamo ovplyvňuje kvalitu novo vznikajúceho života, ktorý bude počatý. Nízke, zvieracie pocity pri plodení sú jednou z príčin čoraz väčšieho vnútorného a morálneho úpadku našej civilizácie.

 

A nie len to! Nie len že počatie väčšiny ľudí dneška je poškvrnené nečistou zmyselnosťou, ale vo všeobecnosti sa vôbec nič nevie ani o ďalšom, ešte zásadnejšom zlomovom momente, ku ktorému dochádza v polovici tehotenstva. Je to totiž obdobie, kedy sa do pozemského telíčka vteľuje duša. Nová ľudská duša, ktorá sa s nastávajúcou matkou spája prostredníctvom rovnorodosti jej vnútorného života v polovici tehotenstva.

 

Hneď po počatí sa totiž okolo nastávajúcej matky začnú zhromažďovať ľudské duše, túžiace po hmotnom zrodení v tele na zemi. Ktorá duša z toho množstva to konkrétne bude, o tom rozhoduje matka v polovici tehotenstva prostredníctvom stavu a kvality svojho vnútorného, citového a myšlienkového života. Ním vytvára spojovacie vlákno ku celkom konkrétnej duši, zodpovedajúcej vnútornému stavu matky svojou rovnorodosťou. A tak, na základe veľkého vesmírneho Zákona rovnorodosti vstupuje napokon duša do pozemského telíčka a zaujíma ho pre seba. Fyzicky sa to prejaví prvými pohybmi dieťaťa, ktoré matka práve v tomto období pocíti.

 

Pretože sa o tomto nesmierne dôležitom deji vôbec nič nevie, sú do pozemského vtelenia priťahované veľmi nízke ľudské duše. Duše, spôsobujúce problémy a utrpenie rodičom, sebe ako i úpadok celej spoločnosti. A to všetko len preto, že ľudia nevedia a aj keď sa dozvedia nechcú pripustiť zásadnú skutočnosť vplyvu kvality, alebo nekvality ich skrytého, vnútorného života na reálne, fyzické dianie okolo nás. Nechcú v nijakom prípade pripustiť, že kvalita, alebo nekvalita ich citového a myšlienkového života zásadným spôsobom ovplyvňuje a určuje kvalitu, alebo nekvalitu reálneho života, ktorý musia žiť.

 

Je to však tak a nie inak! Platí to vždy a v každej situácii, dvadsaťštyri hodín denne. To, akými vnútorne sme, čím sa vnútorne zaoberáme utvára, určuje a formuje našu každodennú realitu i náš budúci osud.

 

A práve spomínané obdobie polovičky tehotenstva je toho rukolapným dôkazom. Rukolapným dôkazom s celkom konkrétnymi dôsledkami, kedy vnútorný stav matky určí na základe Zákona rovnorodosti kvalitu, alebo nekvalitu novo prichádzajúcej, ľudskej osobnosti.

 

O tejto zákonitosti nemusíme vedieť, môžeme ju ignorovať, alebo sa z nej vysmiať, ale v nijakom prípad nie je v našich silách vyhnúť sa jej účinkom. Ona pôsobí, či o nej vieme, nevieme, alebo nechceme vedieť. Môžeme ju teda pokojne ignorovať tak, ako sa to deje dnes, ale každá budúca matka na tejto zemi zostane podrobená jej účinkom. Jedine na nej, na stave jej vnútorného života bude vždy záležať, aké dieťa sa jej narodí a aké vlastnosti bude mať. Kvalita jeho osobnosti bude vždy dokonalým odrazom kvality stavu vnútorného života matky v polovici tehotenstva.

 

Kto neverí, môže v tejto veci konať tak, ako doposiaľ. Veď napokon tie najtvrdšie dôsledky dopadnú na neho samotného, pretože podobným nezodpovedným rodičom sa narodia deti, ktoré im neprinesú veľa radosti. Následná výchova, i keby bola nadmieru kvalitná už potom nemôže zásadným spôsobom zmeniť to, čo bolo zameškané, alebo definitívne určené práve v polovici tehotenstva. Dobrá výchova môže dieťa samozrejme istým spôsobom obrúsiť, ale nikdy nemôže zmeniť vlastnú štruktúru jeho osobnosti, ktorá bola nezmeniteľným spôsobom definovaná vnútorným stavom matky v polovici tehotenstva.

 

Avšak múdri dokážu využiť toto poznanie vo svoj prospech. Jedine im je určený tento text. Múdra a zodpovedná matka sa bude snažiť dbať na kvalitu svojho vnútorného života v období polovičky tehotenstva. Bude dávať pozor na to, aby jej cítenie a myslenie bolo len čisté a ušľachtilé. Bude dbať na to, s kým sa v tomto zlomovom období stretne a koho bude trpieť vo svojej prítomnosti, pretože jej duševný stav môžu samozrejme ovplyvniť i ľudia, ktorí sa okolo nej nachádzajú. Múdra nastávajúca matka bude prísne dbať, aby všetko, či už v jej vnútri, alebo v jej okolí bolo dobré, čisté, ušľachtilé a harmonické aby hosť, ktorý ju navštívi, čiže nová ľudská osobnosť, ktorá dostane príležitosť k pozemskému zrodeniu bola dobrá, ušľachtilá a harmonická, prinášajúca šťastie, dobro a pozitivitu matke, sebe a užšiemu ako i širšiemu okoliu.

 

Kto by nechcel takéto dieťa? Kto však chce takéto dieťa, má to možnosť ovplyvniť či dokonca určiť. A práve ženám je vyššie popísaným spôsobom daná možnosť určovať a priamo ovplyvňovať kvalitu novej generácie. Sú to ženy, ktoré určujú, kam sa celá civilizácia bude uberať. Či nadol, alebo nahor.

 

Kam sa uberá dnes je každému, kto nie je celkom slepý až príliš badateľné. Neznalosť a nevedomosť o základných duchovných zákonitostiach totiž nikoho nevyníma spod ich účinkov. Ľudia dneška o nich ale nevedia preto, lebo o nich vedieť nechcú. Lebo všetko iné je pre nich omnoho dôležitejšie a na všetko ostatné si nájdu dostatok času, len paradoxne nikdy nie na to najpodstatnejšie a najdôležitejšie.

 

A pritom je to tak jednoduché! Stačí iba viac dbať na čistou a ušľachtilosť vlastného cítenia a myslenia a všetko, úplne všetko okolo nás sa začne zlepšovať. Čo nám bráni, aby sme to neskúsili?


M.Š. v spolupráci s http://uvazujme.blog.pravda.sk/

 

Ďalšie príspevky

Komentáre

9 Responses to Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

 • Zaujímavá novinka, že duša sa do plodu nainštaluje až v polovici tehotenstva. Takže interrupcia by potom mala byť v poriadku, nie?

 • toto je to, čomu hovorím rečnícka otázka 😀 😀 😀

 •   Nuž teraz si ho dobre nachytala 🙂 Škoda len že nečíta komentáre, teraz by už musel uznať, že sám nevie čo vlastne píše, a len tak pláca dve na tri.

  PS: Žiadna (nesmrteľná) duša samozrejme neexistuje (a ak áno, tak Jackie samovraždou nič nevyrieši) ale to je o inom…

 • ad P.S.: … a potom sa prevtelí v budúcom živote do nejakého nižšieho tvora, napr. krtonôžky africkej.

 •   Našťastie karmické prevtelovanie sa dá silou vôle ovplyvniť 🙂 I keď Jackie asi nevie ako…

 • … fíha, a to, preboha, odkiaľ vieš, aký indický bôžik Ti to prezradil?

 •   Vrámci prevencie a prípravy na rôzne posmrtné alternatívy som si prečítal Tibetskú knihu mŕtvych. Pravda len preklad, snáď to majú správne 🙂

    Pre tých čo to zanedbali sa to dá dohnať aj po smrti. Duša sa vraj obvykle pár dní zdržuje pri tele, tak sa má mŕtvemu z tej knihy pár dní po smrti čítať, aby vedel čo a ako. Z toho som usúdil, že duša má sluch, ledaže by Indovia dobre odčítavali z pier 🙂

 • … ja som zas čítal Bibliu, tam sa tvrdí, že vraj po smrti sú 3 alternatívy – nebo, peklo, očistec a šlus, o nijakom prevteľovaní ani slovo.
  … tiež som čítal eskymácke mýty a tam vraj človek po smrti odíde do krajiny plnej zvere a tam do aleluja môže naďalej zabíjať zver (asi jej je nekonečné množstvo, príp. sa replikuje, alebo čo)… musí to byť smrteľná nuda…
  … v inej svätej knihe vraj pravoverní môžu v nebi do nekonečna obcovať s pannami – musí to tiež byť smrteľná nuda…
  V ďalších 8.562 knihách sa spomína „kolobeh duší“, akási recyklácia v kozmickom meradle (čo je samo osebe smiešne, pretože Zem je len nepatrné zrnko piesku medzi vesmírnou hmotou – prečo by nekonečná Vesmíra inteligencia či Boh, (volajme to, ako chceme), venoval toľko starostlivosti nejakým nepatrným baktériám (zv. homo sapiens), čo sa na tomto zrnku piesku vyliahli, a ktorých existencia trvá z hľadiska existencie vesmíru načisto nepatrný zlomok času. Dokonca podľa jednej svätej knihy Boh v jednom takomto bakteriálnom kmeni „našiel zaľúbenie“. Zábavné je, že tú knihu napísal, div sa svete, práve ten výnimočný kmeň – diktoval im ju Boh, samozrejme, ako ináč).

  Skrátka, čítať knihy rôznych náboženstiev je doslova kráľovská zábava, človek nevie či sa má smiať alebo krútiť hlavou nad tým, čo všeličo sú ľudia schopní povymýšľať, a potom to často i násilím presadzovať ako nemennú pravdu. 

  Slovíčko vraj bude asi kľúčom ku všetkým náboženstvám na svete – je ich pritom niekoľko tisíc! Odvolávať sa vo filozofických debatách na nejaké „vrajknihy“ je veľmi pochybná taktika. (U mňa vzbudzuje väčšinou pobavený úsmev.)

  (Z Tvojho posledného odseku však mám dojem, že máš podobný zmysel pre iróniu ako ja, a teda sa nad tou „vrajknihou“ s hrôzostrašným názvom, občas tiež pobavene usmievaš. Ale pozor – po smrti nás možno všetkých prejde smiech. Budem sa snažiť, vám živým, odtiaľ podať správu, ako to je; ak ma nepredbehne Jackie v 58. kapitole :-).

 •   Iste. Až na to že žiaden z menovaných tam to vraj nemá 🙂

    Mňa zaujal názov tej knihy, a nebola ani dlhá. Síce sú to uletené predstavy, ale myslím že je fajn poznať alternatívy rôznych kultúr, nie len Bibliu ako je u nás zvykom. I keď zrovna budhizmus ma až tak neoslovil, omnoho viac som ovplyvnený taoizmom. Ale filozofiou, taoistické náboženstvo (ktoré vzniklo až stáročia neskôr) je tak uletené, že tie ostatné popri ňom vyzerajú ako seriózne vedecké teórie…

    To že nesmrteľná existencia môže viesť k extrémnej nude či šialenstvu si naozaj mnoho ľudí v ňu veriacich neuvedomuje. Na druhú stranu, myslím že by som ju psychicky zvládol (len či tam bude Internet!), akurát v ňu zrovna ja príliš neverím. Ak je ale možné ostať tu ako duch, máte sa ľudkovia na čo tešiť, tak ma tu za živa moc neštvite 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button