Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Augustin Sokol. 38 bookface.

Augustin Sokol.

38 bookface.

Úsek 38 bookface je pokračovaním úseku 37 bookface.

Ako to Marika napísala:

„V prestávkach medzi našimi telesnými radovánkami si ako duševné radovánky doprajeme kartičky.“

… tak sa aj stalo:

Akurát teraz je prestávka medzi našimi telesnými radovánkami. Obaja teda máme dobre prekysličené a prekrvené mozgové závity. To sa potom vskutku dobre rozmýšľa! … Marika vyberá zo svojej taštičky balíček tarotových kariet.

Síce nie som na slovo vzatý odborník na karty. Strávil som ale veľa času pri odhaľovaní ich tajomstiev. A snáď niečo sa pritom mohlo aj na mňa nalepiť. Veď nielen smola sa nám môže lepiť na päty.

Podľa môjho názoru cesta k tarotovým kartám vedie cez sedmové alebo mariášové karty (ďalej len karty). Nuž a každý by mal mať právo na svoj vlastný názor. Takže už je tu zase tá moja obľúbená odrhovačka. …

Na koberec vedľa postieľky dávam balíček kariet. V duchu si vyberiem z balíčku jednu kartu. Marike však nepoviem, že ktorú.

Úkolom pre Mariku je túto kartu určiť.

Mojim úkolom je zase Mariku naučiť, že akým spôsobom sa dá táto karta určiť.

Je to výstižný príklad:

otázka pre súčasnosť je môj výber karty,

otázka pre blízku budúcnosť zase je, že či Marika dokáže túto kartu určiť.

V tarotových kartách je totiž zabudovaný veľmi dômyselný, ale pritom tajuplný systém, ktorý štatisticky vyčísliteľne zvyšuje pravdepodobnosť určovania budúcnosti. A nielen blízkej, ale aj vzdialenej. Priestoročas budúcnosti je však relatívny. Lebo ak sa nám zapáči, tak aj každú chvíľu v budúcnosti môžeme zastaviť. Ako povedal klasik:

„Postoj chvíľa, si krásna!“

Alebo ako som pred chvíľou povedal ja:

Postoj mi ešte chvíľu, pre moju krásnu Mariku!

Plynutie času pre budúcnosť totiž môžeme nielen ľubovoľne zastavovať, ale aj spomaľovať alebo zrýchľovať. A to aj obojstranne. Dopredu alebo dozadu. Stačí si len nasadnúť do priestoročasového stroja pre cestovanie v čase. A pritom každý z nás ho má uschovaný vo svojej podvedomej fantázii. Veď ako ináč by mohli vznikať všetky tie fantastické súvislosti medzi nebom a zemou, včítane aj celosvetových náboženstiev? Dokonca by takto nemohla vzniknúť ani tá moja milovaná matematika!

V našom príklade sa ale pravdepodobnosť určenia karty rovná istote. Takže ideme na to s istotou! …

Karta sa určí s postupom delenia intervalu dvoma.

1. delenie: jedna delené dvoma je polovica,

2. delenie: polovica delené dvoma je štvrtina,

3. delenie: štvrtina delené dvoma je osmina,

4. delenie: osmina delené dvoma je šestnástina,

5. delenie: šestnástina delené dvoma je „tridsať dvojtina“.

Interval kariet je tridsaťdva, ktorý je potom postupne delený dvoma:

na prvý a druhý polrok,

prvý polrok na jaro (červeň) a leto (guľa),

druhý polrok na jeseň (zeleň) a zima (žaluď),

na číselné a nečíselné karty,

číselné karty na nižšie a vyššie,

nižšie číselné karty na sedmu a osmu,

vyššie číselné karty na deviatku a desiatku,

nečíselné karty na nižšie a vyššie,

nižšie nečíselné karty na dolník a horník,

vyššie nečíselné karty na kráľ a eso.

Vykladám pre Mariku na koberec karty. Akoby do pásky. A to presne podľa toho, ako je interval kariet postupne delený dvoma. Ukazujem pritom ukazovákom na jednotlivé karty. Najprv pásku takto rozdelím na prvý a druhý polrok, potom prvý polrok na červené a guľové karty, druhý polrok na zelené a žaluďové karty, a tak ďalej. …

Páska teda začína s kartou červená sedma a končí so žaluďovým esom.

Náš ukazovák je akoby hlava nad páskou kariet. Je to vlastne Turingov stroj, ktorý sa skladá z pásky, hlavy a programu.

Už v úseku 1 bookface bolo uvedené, že sa medzi zložené zátvorky { } vkladajú citácie. A prípadne aj kľúčové slová pre ich vyhľadanie.

Počínajúc týmto úsekom 38 bookface rozširujeme ale všetky naše citácie na verejne prístupných webových stránkach navyše nasledovne:

alan mathison turing

Alan Mathison Turing:

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Alan_Mathison_Turing

 

Obrázky Alan Mathison Turing:

 

http://www.google.sk/search?hl=sk&cp=20&gs_id=2&xhr=t&q=alan+mathison+turing&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1517&bih=752&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=plDKT872C-Hl4QSH2MkW

 

Bletchley Park, home of the Code Breakers..wmv; trvanie 12 minút 36 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=eSQ-BP_qQzM

 

BBC: Code Breakers Bletchley Parks lost Heroes; trvanie 59 minút 6 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=JF48sl15OCg&feature=related

 

The Enigma Secret; trvanie 45 minút 48 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=XMK2U3xQQ8A&feature=related

 

The Strange Life and Death of Dr Turing – Part 1 of 2; trvanie 28 minút 26 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE&feature=related

 

The Mathematics of Alan Turing – Professor Angus MacIntyr; trvanie 51 minút 38 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=pFTXiFp5CCw&feature=related

 

Alan Turing – My Favourite Scientist; trvanie 6 minút 17 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=u3Ue7r5Xsyo&feature=related

 

(1/12) World War II Mind of a Code Breaker; trvanie 10 minút 1 sekunda:

 

http://www.youtube.com/watch?v=-ITPAbYScIw&feature=related

 

Alan Turing’s trouble with convention; trvanie 6 minút 5 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Ba6v7bahaU&feature=related

 

The Enigma Code; trvanie 1 hodina 5 minút 16 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ncL2Fl6prH8&feature=related

 

Lecture 14: The Turing Test – Richard Buckland UNSW; trvanie 37 minút 15 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=4lcxG-3BvpM&feature=relmfu

 

Turing Test – Daniel Dennett; trvanie 5 minút 38 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=e8vZy8a9lSc&feature=related

 

The Death of Alan Turing; trvanie 9 minút 58 sekúnd:

 

http://www.youtube.com/watch?v=g7_WzNzHwJY&feature=related

 

„Alan Mathison Turing (23. jún 1912, Londýn, 7. jún 1954, Wilmslow) bol britský matematik, logik, kryptograf a vojnový hrdina.

V roku 1936 vydal článok On competable Numbers, v ktorom definuje abstraktný model číslicového počítača – tzv. Turingov stroj.

V roku 1954 ako 42 ročný spáchal samovraždu tým, že zjedol jablko, do ktorého si napustil kyanid. Jedným z dôvodov tohto konania bolo aj to, že bol prenasledovaný za svoju homosexualitu. Za tieto perzekúcie, a aj na počesť jeho večnej pamiatke, sa v roku 2009 britský premiér Gordon Brown verejne ospravedlnil.“

} Páska je rozdelená na jednotlivé polia. Existuje na nej krajné ľavé pole a smerom doprava je nekonečná. Každé pole obsahuje vždy práve jeden symbol z abecedy pásky.

Polia na páske kariet sú jej jednotlivé karty.

Krajné ľavé pole pásky kariet je červená sedma.

Páska kariet je konečná a jej koniec je žaluďové eso.

Hlava je umiestnená v danom okamžiku práve nad jedným poľom pásky. Hlava sa posúva nad páskou. V každom kroku zapíše nový symbol na pole (nad ktorým je umiestnená) a tým nahradí pôvodne zapísaný symbol novým. Po tomto zápise sa presunie buď nad ľavé alebo nad pravé susedné pole.

Náš ukazovák sa ako hlava posúva (pohybuje) nad páskou kariet iba zľava doprava.

Program je konečný orientovaný graf, ktorého uzly sa nazývajú stavy. Vždy existuje jeden východiskový stav, označený START a (eventuálne prázdna) množina koncových stavov označených STOP. Každá hrana opisuje krok činnosti Turingovho stroja, ktorý takto prezentuje vyčíslenie v širšom kontexte (nielen pomocou aritmetických, ale aj relačných, logických a reťazových operácií).

Program pre určenie karty je tvorený krokmi činnosti Turingovho stroja pri postupnom delení intervalu kariet dvoma.

START je prvá otázka pre určenie karty.

STOP je piata odpoveď pre určenie karty.

Karta sa jednoznačne určuje podľa otázok a následných odpovedí na otázky.

Každá otázka sa zadáva tak, aby sa na ňu dalo odpovedať iba jediným slovom:

áno alebo nie.

Odpovedi áno je priradená číselná hodnota 0 bez pohybu nad páskou.

Odpovedi nie je priradená číselná hodnota 1 s pohybom nad páskou.

Najprv si prejdime otázky a odpovede iba bez pohybu nad páskou:

1. otázka: je karta v prvom polroku?

1. odpoveď: 0 je v prvom polroku.

2. otázka: je to červeň?

2. odpoveď: 00 je to červeň.

3. otázka: je číselná?

3. odpoveď: 000 je číselná.

4. otázka: je nižšia číselná?

4. odpoveď: 0000 je nižšia číselná.

5. otázka: je to sedma?

5. odpoveď: 00000 je to červená sedma, lebo už po prvých dvoch odpovediach je nám farba karty známa. Je to aj jediná karta, ktorá je určená iba samými nulovými odpoveďami.

Potom si prejdime otázky a odpovede iba s pohybom nad páskou:

1. otázka: je to karta v prvom polroku?

1. odpoveď: 1 je v druhom polroku.

2. otázka: je to zeleň?

2. odpoveď: 11 je to žaluď.

3. otázka: je číselná?

3. odpoveď: 111 je nečíselná.

4. otázka: je nižšia nečíselná?

4. odpoveď: 1111 je vyššia nečíselná.

5. otázka: je to kráľ?

5. odpoveď: 11111 je to žaluďové eso. Je to zase aj jediná karta, ktorá je určená iba samými jednotkovými odpoveďami.

Potom si prejdime otázky a odpovede bez pohybu, ale aj s pohybom nad páskou, napríklad, pre určenie karty zelený dolník:

1. otázka: je to karta v prvom polroku?

1. odpoveď: 1 je v druhom polroku.

2. otázka: je to zeleň?

2. odpoveď: 10 je to zeleň.

3. otázka: je číselná?

3. odpoveď: 101 je nečíselná.

4. otázka: je nižšia nečíselná?

4. odpoveď: 1010 je nižšia nečíselná.

5. otázka: je to dolník?

5. odpoveď: 10100 je to zelený dolník.

Tridsať dva kariet sú v páske kariet zoradené podľa odpovedí pre ich určovanie. Teda ako 00000 až 11111. Ich poradie je takto zakódované nielen v dvojkovej (binárnej) číselnej sústave, ale aj v desiatkovej (dekadickej) číselnej sústave, ako 0 až 31.

Párkrát si to ešte celé prejdime. Spoločným úsilím takto postupne určujeme každú jednu kartu v páske kariet.

Marika to už zvláda na jednotku. Je to vskutku duševná radovánka, po ktorej ihneď nasleduje aj zaslúžená telesná.

Ďalšie príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button