Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Prvé nádeje

Augustin Sokol:


 


Prvé nádeje.


 


Predohra.


 


Súčasťou týchto hraných príbehov sú na ich pozadí aj doplnkové informačné zdroje. Sú to buď literárne zdroje vo vytlačenej forme alebo webové stránky v elektronickej forme.


Zdroje sa vkladajú do textu príbehu medzi zložené zátvorky { a }, a to tak, ako sa vkladajú príkazy tvoriace funkcie v programovacom jazyku C pri písaní počítačových programov:


 


Text príbehu {


 


voľná citácia z literárneho zdroja


 


alebo


 


kľúčové slová pre vyhľadanie webových stránok v počítačovom prehliadači


vyhľadané stránky


 


(prípadné voľné citácie z týchto stránok)


 


} pokračovanie textu príbehu.


 


Podľa autorského práva je takto spravodlivosti učinené za dosť.


Pomerne dlho mi trvalo napísať tento text. Už počas jeho písania sa mi párkrát stalo, že autori stránok pozmenili podmienky pre ich otváranie alebo prípadne úplne zakázali ich otváranie. Preto niektoré vyhľadané stránky uvádzam aj viackrát. Aj týmto spôsobom sa pokúšam zvyšovať pravdepodobnosť úspešnosti ich otvárania.


Využívam aj chór podľa vzoru Sofoklésa, ktorý znížil počet členov v chóre na 12. {


 


grécky chór wikipédia


 


http://translate.google.sk/translate?hl=sk&langpair=en%7Csk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_chorus


 


(Pôvodne sa jednalo o 50 členov, ktorý neskôr Sofoklés znížil na 12.)


 


} Ja som znížil počet členov v chóre na 4. Teda na kvarteto. Ale iba 3 členné. Teda s mojim bratom a so mnou. Brat však potrebuje nutne odcestovať do zahraničia. Takže celý chór som nakoniec len ja sám. Tak vyšlo.


Chór využívam aj ako poetický komentár deja. Uvádzam príklad:


Chór: Šárika vychádza z vane. Kúsky peny jej stekajú po nádhernom tele. Pin ju v príjemnom očakávaní vníma, ako keby v spomalenom filme plávala vo vzduchu. Tok času sa ku koncu spomaľuje.


Často uvádzam aj citáty zo Svätej Biblie. Je to ako prejav choroby z povolania. Ako u baníkov silikóza, teda zaprášenie pľúc. Pripomína mi to známy vtip:


„Prečo spermie nie sú v prášku?


Lebo mnoho žien by ochorelo na silikózu.“


V mojom povolaní som totižto často využíval Biblické citáty pri šifrovaní a dešifrovaní.


Snažím sa všetky príbehy chronologicky zoradiť podľa dátumu. Nie vždy sa mi to ale podarí. Občas pri mojich myšlienkových pochodoch totižto zapracuje aj fantastický priestoročasový stroj. Podobne, ako je tomu vo vedeckofantastických príbehoch. U mňa je to však ešte výraznejšie. Priestoročasové roviny sa mi preto občas aj posúvajú a tým aj prekrývajú. Ani ja sám sa v tom niekedy nevyznám.


Síce nemám v úmysle sa prirovnávať k fantastickému a úžasnému Polovi. Napriek tomu je tu malá podobnosť. Polo si nemusel vymýšľať všetky svoje príbehy. Väčšinou ich totižto aj sám prežil. Podarilo sa mu nájsť aj pomocníka, ktorý mu pri napísaní jeho príbehov účinne pomáhal. Bol to Rusticelli. {


 


marco polo rusticelli wikipédia


 


http://cs.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo


 


(Marco Polo strávil voľný čas vo vezení diktovaním svojich spomienok z ciest Rustichellovi da Pisa, ktorý ich zapísal vo francúzštine pod názvom Livres des merveilles du monde, teda Kniha o zázrakoch sveta.)


 


} Ja taktiež nemám problémy pri vymýšľaní svojich príbehov, lebo aj ja som ich väčšinou prežil. Ale s ich napísaním problémy mám, lebo ja viem písať iba programy pre počítače. Preto hľadám takéhoto Rustichelliho, ktorý by mi s tým pomohol. Využívam na to každú príležitosť, ktorá sa mi naskytne. Trebárs aj túto.


Neopúšťa ma nádej, že sa takáto príležitosť nakoniec predsa len nájde.


Niektorých návykov pri písaní programov sa ale nevzdávam a pri písaní slov pre čísla ich nahrádzam samotnými číslami:


Napríklad, namiesto čísiel jedna, dva, tri píšem 1, 2, 3, namiesto prvý, druhý, tretí píšem 1., 2., 3., a podobne píšem čísla aj pri používaní iných druhov čísloviek. Nie je to ale až tak nezvyklé, ako sa to na 1. pohľad zdá. Takéto písanie čísiel sa používa aj v televíznych reklamách.


Taktiež aj dátumy píšem v jednotnom tvare, a to tak, ako sa píšu v niektorých programovacích jazykoch pre písanie počítačových programov:


 


dd.mm.rrrr


 


teda ako:


deň deň.mesiac mesiac.rok rok rok rok.


 


1. dejstvo.


 


Chór: Rok 1956. Sú letné prázdniny. 08.08.1956 cestujeme vo vlaku s tetou do Budapešti. Oproti nám sedí elegantná dáma, ktorá tam tiež cestuje. Teta sa s ňou dáva do reči. Je to Poľka, volá sa Wanda a o sebe hovorí, že je učiteľkou matematiky.


Teta ma poprosí, aby som Wande porozprával, že ako doučujem svoju spolužiačku Mariku. Marika žije sama so svojim otcom, ktorý pracuje v kasárni. Otec ju naučí so zaviazanými očami poslepiačky rozobrať aj poskladať každú cvičnú zbraň. Sľubuje mi, že aj mňa to naučí. A ja ju za to učím matematiku.


Wanda mi navrhne, aby sme sa zajtra stretli v cukrárni. Súhlasím.


O deň neskôr sedíme v cukrárni Wanda, Šárika, Dávid, Richard a ja.


Wanda ma potom s autom zavezie do súkromnej chaty neďaleko Budapešti. Chata má krycí názov Myškin podľa hrdinu z Dostojevského románu Idiot.


Wanda vyberie zo svojej kabelky pištoľ. Spýta sa ma, že či by som ju vedel rozobrať a naspäť poskladať. Urobím to.


Potom odomkne železnú skriňu, ktorá je zabudovaná v stene za veľkým zrkadlom. Zo skrine vyberie samopal kalšnikov a pancierovú päsť. Rozoberiem a poskladám aj tieto zbrane.


Rozprávame sa. Wanda mi hovorí o tom, že ako 19.04.1943 vypuklo 1. varšavské povstanie,{


 


povstanie vo varšavskom gete wikipedia


 


http://sk.wikipedia.org/wiki/Povstanie_vo_var%C5%A1avskom_gete


 


(Hlavné boje sa začali 19.04.1943. Odpor malého počtu židovských bojovníkov zlomili nacistické jednotky 16.05.1943.)


 


} 01.08.1944 2. varšavské povstanie, {


 


varšavské povstanie wikipedia


 


http://sk.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A9_povstanie


 


(Varšavské povstanie bolo ozbrojené povstania zorganizované poľskou povstaleckou organizáciou Armia Krajowa v okupovanej Varšave. Prepuklo 01.08.1944.)


 


} 16.06.1953 povstanie vo Východnom Nemecku, {


 


východoněmecké povstání wikipedia


 


http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodon%C4%9Bmeck%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD


 


(Povstanie sa začalo v Berlíne 16.06.1953 štrajkom stavebných robotníkov a rozvinulo sa nasledujúceho dňa do širokých protestov proti východonemeckej vláde. Skoro bolo násilne potlačené sovietskymi okupačnými vojskami a východonemeckou políciou.)


 


} a 28.06.1956 povstanie v poľskej Poznani. {


 


28.06.1956 povstanie v poznani


 


poznaňské povstání wikipedia


 


http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%88sk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD


 


(Poznanské povstanie, poľsky Poznański Czerwiec, bol 1. masový protest poľských obyvateľov proti komunistickej vláde v Poľskej ľudovej republike. Uskutočnilo sa 28.06.1956.)


 


} Bojovala vo všetkých týchto povstaniach. Už v 1. varšavskom povstaní zahynula celá jej rodina. Jej mladší brat bol v boji ťažko ranený a zomrel v jej náručí. Mal iba 13 rokov. Vraj sa na mňa podobal. Všimla si to už pri našom stretnutí vo vlaku.


Wanda mi hovorí aj o svojich priateľoch.


Šárika je študentka v poslednom ročníku na univerzite v Budapešti. Je členka Petőfiho krúžku a úspešná športová strelkyňa.


Dávid je úrazový chirurg a rádioamatér.


Richard je majster športu v streľbe. Pracuje ako manažér v nadnárodnej spoločnosti, ktorá obchoduje so zbraňami. Je to ale iba kamufláž. Jeho skutočná profesia je spravodajský dôstojník.


Wanda využíva chatu Myškin na vojenský výcvik pre budúcich povstalcov. Nuž a priatelia jej v tom pomáhajú.


Šárika a Richard vyučujú streľbu.


Dávid vyučuje, že ako sa ošetrujú strelné zranenia, a ako sa v morzeovke vysielajú a prijímajú zašifrované správy.


Wanda by uvítala moju pomoc pri výučbe rozoberania a skladania zbraní. Sľubujem, že jej s tým pomôžem. Svoj sľub dodržím.


Teta sa ale už o 3 dni vracia domov. Preto spolu s tetou a Dávidom telefonujeme môjmu otcovi. Prihovárajú sa, aby som mohol zostať ešte zopár dní s Dávidom v Budapešti. Otec súhlasí. S Dávidom potom často cestujeme do Budapešti.


Dotiaľ sa chodí so džbánom na vodu, až pokiaľ sa nerozbije.


Kto seje dážď, zoženie búrku.


Sú to zrnká z ľudovej múdrosti.


Nuž a nakoniec sa ten osudový džbán rozbije na márne kúsočky, a ja sa ocitám v strede zúriacej a neľútostnej búrky. Priamo v srdci Budapešti. {


 


1956 budapest wikipedia


 


http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD


 


(Maďarské povstanie, alebo tiež Maďarská revolúcia, bolo celonárodné povstanie proti stalinskej diktatúre a sovietskej okupácii Maďarskej ľudovej republiky. Trvalo od 23.10.1956 do 11.11.1956. Povstanie vypuklo 23.10.1956, keď pokojná demonštrácia solidarity s Poľskom prerástla do spontánneho výbuchu odporu proti komunistickému režimu.)


 


1956 budapest youtube


 


http://www.youtube.com/watch?v=a6WV291V-9U&feature=related


 


http://www.youtube.com/watch?v=1O_dv7n53ok&feature=related


 


http://www.youtube.com/watch?v=XkAuy_qgiRk


 


http://www.youtube.com/watch?v=wUqBCPwzNLw&feature=related


 


} Najlepšia obrana je útok. Pre obkľúčených je to jediná možnosť. Bola to ťažká noc. Nad ránom zaútočíme. Nepriateľský protiútok nás zastaví. Ustupujeme. Výbuch tankového granátu ma ohluší a odhodí nabok. Pri tvrdom dopade na zem si zraním kolená. Črepina z granátu mi prerazí helmu a poraní ma na temene hlavy. Chrámem a potácam sa ako na mol opitý. Krúti sa mi hlava. Som v šoku a na konci s dychom. Nos aj ústa mám plné od prachu zo spálených ruín. Po vlasoch a čele mi steká do oči krv. Hrôzu vôkol seba vnímam ako cez červený závoj. Aj prsty sa mi lepia od krvi. Snáď len preto udržím ešte v rukách zbraň. Priamy zásah z tanku do vysokého múra. Múr sa rúca na nás. Za jeho dymiacimi ruinami sa náhle vynorí tank. Po výstrele sa mu ešte dymí z ústia vyzývavo zdvihnutého kanónu. Zameriava si nás. Hlaveň kanónu rýchlo klesá. Wanda sa vrhá k zemi. Šikmo vpred za ulomený betónový stĺp. V rukách má nabitú pancierovú päsť. Takmer ju skosí guľometná dávka z tanku. Skoro bez zamierenia vystrelí. Zem sa otrasie od silného výbuchu. Ohnivé jazyky olizujú mŕtvolu tanku.


Opäť útočíme. Na čele s Wandou. Z obkľúčenia nás dovedie až do chaty Myškin. Všetci spoločne sa modlíme za padlých. Česť ich pamiatke!


Dávid ma potom z Maďarska do Československa prepašuje v sanitke na oddelenie úrazovej chirurgie. Odtiaľ ma dá preložiť na psychiatrické oddelenie. Tam nielenže ľuďom liečia ich duše, ale dávajú im navyše aj nádej, vieru a lásku. {


 


bibliaaty sk 1kor 13, 1-13


 


http://www.bibliaaty.sk/1KOR,13


 


(13 A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.)


 


} Ako v tej pesničke:


„Nech tvoj život tečie ako rieka, / pokrytá množstvom kvetov, / a nech s tebou stále žije, / nádej, viera a láska.“


To oddelenie je ako Mys dobrej nádeje pre moju utrápenú dušu. {


 


mys dobrej nádeje wikipédia


 


http://sk.wikipedia.org/wiki/Mys_dobrej_n%C3%A1deje


 


(Mys dobrej nádeje, anglicky Cape of Good Hope, je ostrý pevninský výbežok v Južnej Afrike.)


 


} Zároveň je to aj oáza hrejivej nádeje. Konečne sa už necítim ako štvaná zver.


Pani doktorka ma neustále presvedčuje o tom, aby som nestrácal svoju nádej. Využíva k tomu aj príbeh o svojich predkoch.


Boli to utečenci po porážke revolúcie roku 1848 v srdci Európy. Usadili sa v New Orleanse. Zažili tam túžbu po domove a prežili ničivé hurikány.


Keď po 1. svetovej vojne je vyhlásená Československá republika, tak sa vrátia domov. Usadia sa na Žitnom ostrove. {


 


žitný ostrov wikipédia


 


http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitn%C3%BD_ostrov


 


(Veľký žitný ostrov je najväčší riečny ostrovEurópe a zároveň je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe.)


 


} Pod nimi sa nachádza veľa vody. Stačí ju iba trošku upraviť na pitnú. V budúcnosti takáto voda bude ešte cennejšia a vzácnejšia ako zlato. Ako v tej rozprávke Soľ nad zlato. Sú tu doma. Nie sú tu žiadne hurikány. Je to zemský raj na pohľad. {


 


česká hymna wikipédia


 


http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna


 


(Wo ein Eden uns entzückt, / Wenn der Lenz die Fluren schmückt: / Dieses Land, so schön vor allen.)


 


} Nuž a aj ja mám možnosť prežiť svoj život v takomto raji! To mi dáva ďalšie nádeje do života.


Dávid mi na oddelenie donesie špeciálne rádio so sluchátkami. Počúvam BBC, Slobodnú Európu a Hlas Ameriky. Utečenci z Maďarska si cez tieto stanice odovzdávajú navzájom správy. Správy sa striedajú s hudobnými vložkami. Moja duša je hladkaná s pesničkou z filmu Odtiaľto až na večnosť. {


 


from here to eternity 1953 re-enlistment blues youtube


 


http://www.youtube.com/watch?v=1PEZVXChCR0


 


(Took my gelt to town Tuesday / Found me a big double bed / big double bed.)


 


} Veľa spím, lebo aj spánok lieči. Vo sne sa prenášam v zázračnom priestoročasovom stroji do budúcnosti:


Píše sa rok 2056. Som na predstavení baletu Rómeo a Júlia v Pražskom národnom divadle. {


 


romeo&juliet choreo noureyev’s death scene youtube


 


http://www.youtube.com/watch?v=_ibvtGAkpio&feature=related


 


} Primabalerína má pod kožou implantáty, ktoré v rytme tanca svetielkujú všetkými farbami dúhy.


Potom som liečený v kúpeľoch Brusno. {


 


kúpele brusno sk


 


http://www.kupelebrusno.sk/


 


(Kúpele BRUSNO, Znovuzrodenie tela i duše.)


 


} Najprv moje telo akoby bolo znovuzrodené na oddelení úrazovej chirurgie.


Potom moja duša akoby bola znovuzrodená na psychiatrickom oddelení.


Nuž a v kúpeľoch sa to všetko nakoniec ešte 2 krát zopakuje a potvrdí. V kúpeľoch ma masíruje prekrásna masérka. Neskôr spolu s Dávidom absolvujeme na Tajvane školenie pre čínsku rehabilitačnú masáž.


Minerálna voda z kúpeľoch Brusno má v 1 litri 3,784 miligramov stroncia, ktoré je v nezvyčajnej, ale v harmonickej konfigurácii s inými chemickými prvkami.


Neskôr sa Šárike v našom biochemickom laboratóriu podarí dešifrovať unikátny fakt, že na celom svete len táto minerálka má preukázateľné diagnostické a terapeutické efekty, ktoré sa dajú využívať pri liečbe zhubných nádorových ochorení. A to dokonca aj v ich pokročilom štádiu metastáz.


Využíva sa pritom analogická metabolická cesta, akú využívali izotopy stroncia, ktoré sa nachádzali v ovzduší po výbuchoch atómových bômb v Hirošime a Nagasaki. Pri tejto ceste sa stroncium, najmä pri pití mlieka, dostávalo až do kostnej drene. Tam vyvolávalo leukémiu, čiže laicky povedané rakovinu krvi.


Stroncium v minerálke z kúpeľov Brusno však túto deštrukčnú cestu zla využíva ako cestu dobra. Vyvolá imunitný proces v kostnej dreni, ktorý sa prostredníctvom krvi distribuuje a iniciuje v celom tele. Výsledkom je priebežné nadobúdanie imunity proti všetkým možným formám nádorových ochorení.


Všetky dešifrované fakty z nášho biochemického laboratória sa ale z pochopiteľných dôvodov nesmú zverejňovať. Žiaľ Bohu.


Ubehne pár rôčkov. V roku 1968 sú to zase utečenci z Československa. Je to ďalší hlas svedomia, ktorý vytryskol priamo z mojej duše.


Odvtedy sa snažím využiť každú príležitosť na to, aby som mohol vysloviť svoju vďačnosť všetkým pracovníčkam a pracovníkom na psychiatrickom oddelení, kde som bol liečený.


Sú to hrdinovia, ktorí sa vystavovali riziku straty zamestnania. V tom lepšom prípade. V horšom prípade väzeniu. Dokonca aj v súčasnosti by kvôli tomu mohli mať nepríjemnosti. Preto neuvádzam ich mená a ani názov psychiatrického oddelenia.

Ďalšie príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button