Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

Paramnézia

Augustin Sokol:


Paramnézia.


ANOTÁCIA: Ako sa dá využívať aj paramnézia, a to ako inšpirácia pri kreatívnom písaní príbehov v SciFi žánroch.


Rád by som pokračoval v diskusii k tejto mojej prezentácii. A to aj neskôr. Preto uvádzam svoje emailové adresy:


asokol2001@gmail.com


asokol2001@yahoo.com


Prvá adresa je na domovskej stránke počítačového prehliadača s názvom Google. Zadávam si do prehliadača postupnosti kľúčových slov. Teda kľúče. Klikám si na takto vyhľadané webové stránky, prezerám si ich a citujem z nich. Zadávam prvý kľúč:


poruchy spánku a ružencová automasáž augustin sokol.


http://www.izurnal.sk/index.php?Itemid=55&id=329&option=com_content&task=view


Citujem: Ružencová automasáž (ďalej len automasáž) je účinná doplnková liečba porúch spánku. Najbežnejšie príklady porúch sú: insomnia – nespavosť, hyperinsomnia – nadmerná nespavosť, narkolepsia – záchvatová nespavosť, SAS – spánkový apnotický syndróm, parasomnia – činnosť počas spánku a bruxizmus – škrípanie zubov počas spánku. Koniec citátu.


Ľudia časť svojho života prespia. Poruchy spánku preto v podstatnej miere ovplyvňujú ich život. Jedným z následkov porúch spánku je aj paramnézia. Je to ale porucha pamäti. Prejavuje sa spomínaním na udalosť, ktorá sa nestala. Podobne ako déjà vu.


Wikipédia o déjà vu uvádza, citujem: Déjà vu (z francúzštiny, doslova „Už videné“, vyslovované (deʒa vy)) označuje v psychológii jav (tiež nazývaný paramnézia), kedy má človek z ničoho nič intenzívny pocit niečoho už predtým prežitého, videného alebo počutého. V bežnej reči alebo napr. v divadelnej kritike môže ale znamenať tiež proste niečo, čo „sme už videli“, čo nie je originálne, pôvodné. Déjà vu ako psychologický termín prvýkrát použil francúzsky psychológ Émile Boirac roku 1876 a spopularizoval v knihe Budúcnosť psychologických vied (L’Avenir des sciences psychiques, 1917). Pocit déjà vu je obvykle sprevádzaný pocitom dôvernej známosti, ale tiež niečoho zvláštneho, neobvyklého až tajomného. „Predchádzajúca“ skúsenosť je často priložená predchádzajúcemu snu, ale často je prítomný pocit, že táto skúsenosť bola samozrejme prežitá v minulosti. Skúsenosť déjà vu sa zdá byť dosť bežná, pretože prieskumy uvádzajú, že viac ako 70 percent populácie uvádza, že pocit déjà vu aspoň jeden krát zažili. Odkazy na skúsenosť s déjà vu sa dajú nájsť tiež v literatúre v minulosti, čo znamená, že nejde o nový fenomén. Koniec citátu.


Hypotetický virtuálny stroj času je tiež ako déjà vu. S pomocou stroja času môžem cestovať v čase. Obojsmerne. Dopredu aj dozadu. Z pradávnej minulosti, cez dnešnú prítomnosť, až do veľmi vzdialenej budúcnosti. Cestovanie v čase je aj v čarovnej rozprávke. To ma privádza k Vladimírovi Jakovlevičovi Proppovi (ďalej len Propp).


Wikipédia o Proppovi uvádza, citujem: Vladimir Jakovlevič Propp po rusky Владимир Яковлевич Пропп (narodený 17. apríla 1895, Petrohrad – zomrel 22. augusta 1970, Leningrad, Rusko) bol ruský folklorista a filológ. Zaoberal sa porovnávaním, štruktúrou a pôvodom rozprávkových motívov, ale aj obradným folklórom a inými. Vypracoval typologickú metódu výskumu čarovnej rozprávky, ktorá podnietila okrem iného pokusy o formuláciu sujetovej (naratívnej) výstavby umeleckého diela v literárnej vede. Koniec citátu. Zadávam druhý kľúč:


librusek ru.


http://lib.rus.ec/b/103376/read


Citujem z diela Fjodora Michajloviča Dostojevského: Sen smiešneho človeka; Fantastická poviedka. Skrátene ho nazvem iba ako Dostojevského sen. Za ruským originálom je slovenský preklad. Podľa môjho názoru takéto geniálne dielo by sa malo čítať aj v origináli. Nuž a každý má právo mať svoj vlastný názor.


Prvý citát: Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски – мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне!


Vieme, že sny sú veľmi podivná vec: jedny bývajú neobyčajne jasné, akoby vypracované priam s klenotníckou precíznosťou do posledného detailu, iné preletia priestorom a časom, ani si neuvedomíš ako. Sny teda usmerňuje nie rozum, ale túžba, nie hlava, ale srdce, a pritom na aké neuveriteľne originálne veci prichádza môj rozum vo sne!


Druhý citát: Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же „желанию“, в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему.


Vôbec si nevedeli predstaviť jeho formy a obrazy, ale stala sa istá čudná, prečudná vec: keď už stratili všetku vieru v niekdajšie šťastie, ktoré nazvali rozprávkou, odrazu strašne zatúžili znova byť nevinnými a šťastnými, a tak sa sklonili pred túžbami svojho srdca ako deti, povýšili toto želanie na božstvo, vybudovali chrámy a modlili sa k tejto svojej idei, k svojej „túžbe“, pričom však vôbec neverili, že by sa mohla uskutočniť a splniť, zato ju však vyzývali so slzami v očiach a klaňali sa jej. Koniec citátov.


S pomocou stroja času rekurzívne porovnávam Dostojevského sen s celoživotným Proppovým dielom. Propp ale nepotrebuje stroj času. Lebo na preveľkej a širočiznej ruskej zemi rozprávky vždy boli, sú a budú. Ak ale v Dostojevského sne chcem urobiť to čo Propp, tak potom stroj času nutne potrebujem. V Dostojevského sne totižto musím cestovať z minulosti do budúcnosti, teda do mojej dnešnej prítomnosti. A na TV kanáloch AXN, AXN SciFi, a aj na ďalších, potom sledovať filmy a televízne seriály: V žánroch speculative fiction, teda science fiction, fantasy, horror, supernatural fiction, superhero fiction, utopian and dystopian fiction, apocalyptic and post – apocalyptic fiction, alternate history a podobne… Skrátene teda len ako SciFi žánre. Jedine tak sa môže v Dostojevského sne vydariť ten geniálny, neuveriteľný a fantastický husársky kúsok: Všetky tajomstvá princípov a finesov SciFi žánrov opísať iba v tejto jedinej poviedke! Zadávam tretí kľúč:


imre madách tragédia človeka ctibor štítnický.


http://mek.niif.hu/00900/00924/html/


Kliknem si na Pätnásty obraz. Citujem tretí verš Adama: Sníval som dosiaľ a či teraz snívam? / A vlastne čo je viacej: sen či bytie, / čo usádza sa na neživú hmotu, / aby sa potom rozpadlo aj s ňou? / Na čo je dobrá krátka chvíľka bytia? / Aby som spoznal hrôzu nebytia? Koniec citátu.


Dielo Tragédia človeka od Imre Madácha ešte viac potvrdzuje genialitu Dostojevského sna, podľa ktorého píšem úvahu o analýze SciFi žánrov. Začiatok úvahy. Akými spôsobmi by sa mohli vytvárať potomstvá medzi mimozemšťanmi a pozemšťanmi? Začínam so Spockom. Z filmov a zo seriálov o Star Trek. Pokračujem až po Sarah Kerriganovú. Stručný príbeh jej vytvorenia: Mimozemskí Zergovia zistia, že má telepatické a telekinetické schopnosti. Zajmú ju a umiestnia do organického kokónu. Teda do kukly. Tam prebieha Sarahina metamorfóza. Ako u motýľa. Zmení sa organická štruktúra jej DNA. Koniec úvahy. Postupne zadávam štvrtý, piaty, šiesty a siedmy kľúč:


comics salon gallery karaoke augustin sokol.


http://www.comics-salon.sk/video.php?video=6J_rSxh95Rs


balíček karet taylor čt youtube.


http://www.youtube.com/watch?v=BxFzIzAZCEo


the red army choir stenka razin youtube.


http://www.youtube.com/watch?v=CKZJddUnZY4


soulmate mv trough youtube.


http://www.youtube.com/watch?v=uH6Ucu_Jdv0


Na webových stránkach, ktoré som vyhľadal podľa týchto kľúčov, sú audiovizuálne úvody do tejto poviedky, ktorá je napísaná podľa Dostojevského sna.


Začiatok poviedky. „Pilát mu povedal: Čo je pravda? (Ján 18:38).“ Ľudské poznanie je iba ako zrnko piesku. A pred takýmto zahmleným poznaním sa rozprestiera more nepoznaného mystéria. Preto iba ťažko určím deliacu plochu medzi SciFi žánrami a týmto pravdivým autobiografickým príbehom. Ale čo je pravda? Začínam od predkov dvoch postáv z tohto príbehu: Vesny a mňa.


Eugen von Odini sa narodí 30.06.1808. Asi štvrťhodinu po polnoci. Požije si sto rôčkov. Bez stopy záhadne zmizne 30.06.1908 o 00:17:11 hod. stredoeurópskeho času. Svoje detstvo prežíva väčšinou v Košiciach. Má šestnásť rokov, keď sa celá jeho rodina sťahuje do Petrohradu. Jeho otec ako spolumajiteľ tam preberá obchodnú spoločnosť svojho najstaršieho brata. Mesiac pred týmto sťahovaním sa narodí Eugenova sestra Maria. Je to moja prababička.


Roku 1830 Eugenova milenka, a súčasne aj priateľka baróna Gustáva Friesenhofa, sprostredkuje spoločné stretnutie Alexandra Sergejeviča Puškina s Eugenom. V tomto roku totižto Puškin dokončuje svoj veršovaný román Eugen Onegin. Eugena román hlboko oslovuje. Neskôr je roku 1879 takto oslovený aj multimediálne: Na premiére opery Eugen Onegin od Petra Iľjiča Čajkovského.


Medzitým roku 1852 sa Gustáv ožení s Alexandrou Nikolajevnou Gončarovovou, sestrou Puškinovej manželky. Aj vďaka tomu, síce až osemdesiatosem rokov po smrti Alexandry, vzniká na Slovensku v brodzianskom kaštieli Puškinovo múzeum.


Eugen študuje na univerzite v Dubline. Tam sa spriatelí so svojim spolužiakom. Volá sa Sean O’Neill. Už počas štúdia s ním zakladá obchodnú spoločnosť s názvom O’NEILL & O’DIN. Spoločnosť najprv fúzuje so spoločnosťou Eugenovho otca. A potom aj s ďalšími inovatívnymi spoločnosťami. Takto je kreovaná táto globálna korporácia.


Medzitým roku 1846 Eugen osobne daruje Vissarionovi Grigorievičovi Belinskému v umeleckých a vzácnych väzbách diela Williama Shakespeara, sira Waltera Scotta a Charlesa Johna Dickensa. Vissarion je totižto vynikajúci znalec diel týchto autorov. Diskutujú aj o Vissarionovej knihe Diela Alexandra Puškina. Vissarion nazýva román Eugen Onegin encyklopédiou ruského života. Lebo v básnikových lyrických úvahách nachádzal komentáre ku všetkým stránkam ruského života. Eugen dodáva, že je to aj nadčasová a celosvetovo globálna, teda nadpriestoročasová encyklopédia života. Eugen vychádza zo svojich skúseností: Kvôli obchodovaniu často cestuje. A takmer po celom svete. Dokonca už aj počas svojho štúdia.


Pokračujem ďalej o Eugenovom prvorodenom synovi Josifovi: Má tridsaťjeden rokov, keď ho 30.06.1908 zrazí k zemi tlaková vlna Tunguzskej alebo pravdepodobne úlomku Enckeho kométy alebo asteroidu alebo meteoritu alebo… Fantastická zhoda náhod! Je to totiž v tom samom čase, keď záhadne zmizne jeho otec Eugen. A aj neďaleko tohto miesta. Teda pomerne neďaleko. Na sibírske pomery.


Josif sa potom takmer až po týždni preberá z bezvedomia. Na krku má záhadnú jazvu. Vyzerá ako dva stočené hady. Ako staroveký symbol, ktorý je známy pod názvom dvojitý uroboros.


Z Josifa sa potom stáva lovec v sibírskej tajge. A aj evenský šaman a liečiteľ. Zostáva pri tom ale hlboko veriacim pravoslávnym kresťanom. V tomto duchu vychová aj svoje deti. Ostatní lovci Josifa nevolajú von Odini, ale Odinin.


Josif narukuje hneď po vypuknutí Prvej svetovej vojny. Obľúbi si ho tam budúci admirál. Bojuje po jeho boku počas svetovej vojny a aj občianskej vojny. Po admirálovej poprave sa dostáva do konfliktu s japonským dôstojníkom. Vlastne to ani nie je konflikt. Skôr trápne nedorozumenie. Vyrieši sa tak, že Josifa odsúdia na smrť. Spolu so zajatými červenoarmejcami. Tak sa vtedy väčšinou riešia takéto nedorozumenia. Jeho popravu prekazí jazdecký útok červenoarmejcov. Z bielogvardejca Josifa sa stáva červenoarmejec. Tak vyšlo.


Josif sa po skončení občianskej vojny vracia do svojej milovanej tajgy. A ako nakoniec aj on končí? Vo veku deväťdesiatšesť rokov sám stopuje vodcu vlčej svorky. Má s ním nevyriešený čestný spor. Kvôli zahrdúsenej vydre. Vystopuje ho. Zlyhá mu ale puška. Ja na rovnej planine. Ako na dlani. Široko ďaleko nie je žiaden strom, ktorý by mu kryl chrbát. Tasí svoj lovecký nôž. Odzadu na neho skáče mladý vlk. Zvalí ho na zasneženú zem. Zahryzne sa mu do krku. Kde má jazvu v tvare dvojitého uroborosa. Vlk s bolestivým kvílením odskočí. Skúsenejší vodca svorky sa z toho poučí. Zahryzne sa Josifovi do druhej strany krku. Josif ho ešte stihne s nožom bodnúť do krku. Obaja končia naraz. Ako potrava pre svorku.


Pokračujem ďalej o Josifovom prvorodenom synovi: Volá sa Slobodan Josifovič Odinin. Je to Vesnin otec. Narukuje hneď po vypuknutí Druhej svetovej vojny. Obľúbi si ho tam námorný kapitán. Slobodan sa mu zdôverí, že on sa pri vykladaní kariet modlí. Lebo nemá Bibliu.


Slobodan je viackrát ranený a vyznamenaný. Počas vojny sa dostane domov iba raz. Na pár dní. Po ťažkom zranení a po následnom prepustení z nemocnice. Vtedy splodí Vesnu. Vesna sa potom narodí päť dni po vyhlásení smútku v Nemecku. Kvôli porážke nemeckých vojsk pri Stalingrade. Vtedy som sa narodil aj ja.


Tri roky pred bitkou o Berlín kapitána prevelia ku spojeneckým konvojom lodí. Lode cez Murmansk zásobujú Sovietsky zväz zbraňami a potravinami. A sovietsky kapitán sa tak spriatelí s anglickým admirálom. Kapitán admirálovi porozpráva, že ako sa Slobodan modlí pri vykladaní kariet.


Slobodan padne na rieke Spréve v bitke o Berlíne. Je to dobrý človek. Milosrdný a spravodlivý Boh však trestá (aj) dobrých ľudí. Po skončení vojny admirál posiela kapitánovi darček. V sprievodnom liste k darčeku sa pýta aj na Slobodanovu adresu. Chce mu poslať Bibliu v ruštine, ktorú mu kúpil v Londýne. Kapitán preto končí v gulagu, Slobodanovi posmrtne odoberú všetky vyznamenania a Vesninej matke vdovský dôchodok. Matka sa odváži proti tomu postaviť. Aj ona skončí v gulagu a Vesna so svojimi súrodencami v rôznych detských domovoch.


Vnímam to ako déjà vu: So sprievodom gitary rád prednášam recitálovú pieseň o americkom vojakovi T. T. Taylorovi. Ten sa tiež počas Druhej svetovej vojny modlí pri vykladaní kariet.


Roku 1966 čítam poviedku Jeden deň Ivana Denisoviča od Alexandra Solženicyna. Je tam opísaný aj príbeh o námornom kapitánovi. Volá sa Ťurin Bujnovskij. Podobá sa na príbeh o Slobodanovi a kapitánovi. Najviac ma ale prekvapuje, že Vesna je moja vzdialená príbuzná. Aký je ten svet len malý!

Ďalšie príspevky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button