Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

m.supa

AUTOR

msupa

Dni veľkého účtovania!


    Kristus kedysi hovoril o príchode Syna Človeka, kresťania očakávajú druhý príchod Krista a židia zase svojho Mesiáša. Hovorí sa o transformačnom procese, o Mayskom kalendári a o roku 2012, o veľkej očiste a poslednom súde, o príchode planéty Nibiru a tak ďalej a tak ďalej. Vo všetkých týchto prípadoch však ide iba o rozdielne pomenovania a rozdielne zrelé pohľady na jedno a to isté. Na dianie, v ktorom na zemi zvíťazí Božia Vôľa!


 


   Kto pozná túto Vôľu a svojim životom ju aj napĺňa, ten sa nemá čoho obávať. Ak totiž napríklad v predpovedi počasia hlásia, že bude pršať, nemusíme mať z dažďa žiadne obavy, ak si so sebou vezmeme dáždnik. No a úplne rovnaké je to aj s prevratnými udalosťami, ktoré sa blížia k našej zemi a už sa aj začínajú prejavovať extrémnym prírodným dianím, či už záplavami, požiarmi, suchami, zemetraseniami, veternými smršťami, či inými udalosťami, ktorých počet a aktivita sa priam enormne stupňuje. Niečo výnimočného sa naozaj začína diať! Ale v skutočnosti sa netreba vôbec ničoho obávať, ak sa človek dobre pripraví a vezme si do nadchádzajúceho, predpovedaného nečasu onen pomyslený dáždnik.


 


   Pozemské ľudstvo vie už celé stáročia o tom, že na zemi raz bude vládnuť Vôľa Najvyššieho a z tohto dôvodu budú na nej môcť zostať iba tí, ktorí jeho Vôľu poznajú a snažia sa podľa nej aj žiť. Ostatní, ktorí boli v tomto smere  ľahostajnými a vôbec im na tom nezáležalo, tí budú, ako trvalo nepoučiteľní a preto už ďalej nepotrební zo zeme odstránení, pretože by iba naďalej všetkému a všetkým škodili tak, ako škodili doteraz.


 


   Ak sa v súčasnosti z rôznych strán, rôznymi formami a spôsobmi šíria správy o blízkosti príchodu dní veľkého účtovania, nemalo by to byť pre nás dôvodom k strachu a úzkosti. Tieto informácie treba zobrať vyslovene prakticky, čiže presne tak, ako keď v predpovedi počasia upozorňujú na dážď. Aj túto predpoveď treba zobrať, ako upozornenie na to, čo príde a čomu sa bez ujmy vyhneme iba tak, že si jednoducho vezmeme dáždnik.


 


   V prípade príchodu spomínaných prevratných udalostí, súvisiacich s veľkým účtovaním je oným pomyselným dáždnikom urýchlená snaha o dosiahnutie toho najpodstatnejšieho a najdôležitejšieho v našom živote – poznania skutočnej Vôle Najvyššieho! Dosiahnutie poznania Vôle Najvyššieho a súladu nášho myslenia, cítenia, reči a jednania s ňou! Kto sa už teraz práve o toto úprimne snaží, ten sa nemá čoho obávať, nech by sa dialo  čokoľvek.


 


   Rôzne správy z rôznych strán, hovoriace o blížiacich sa prevratných udalostiach treba teda vnímať prakticky. Prakticky v tom zmysle, aby sme sa na ne dobre pripravili a to zmenou nášho vnútra i zmenou nášho vonkajšieho, viditeľného jednania. Jednoznačnou zmenou k lepšiemu! Ako základný ukazovateľ tejto zmeny nám má slúžiť nadčasová zásada, požadujúca prejavovanie úcty a dobra voči iným ľuďom presne v takej miere, v akej si ctíme a máme radi samých seba. Tento najvyšší a najdôležitejší princíp vo stvorení sa má stať neoddeliteľnou súčasťou nášho myslenia, cítenia, reči a jednania. Musí sa stať neoddeliteľnou časťou našej osobnosti! Kto toho dosiahne, ten sa naozaj nemá čoho obávať.


 


   Ak sa ale ľudia boja a majú strach z toho, čo príde, ak cítia úzkosť pri zmienke o prichádzajúcom, veľkom účtovaní, tento ich strach pramení z vnútorného tušenia toho, že v blížiacej sa veľkej búrke nemajú nijaký dáždnik, ktorý by ich ochránil. Ľudia sa boja preto, lebo cítia, že nemajú v rukách ničoho, čo by ich uchránilo v ťažkých chvíľach, ktoré zanedlho udrú na obyvateľov zeme. Podvedome cítia, že tvárou v tvár voči sile vševládneho Boha im nepomôže ani technika, ani vzdelanie, ani peniaze, ani moc, ani vojenská sila, ani nič iného, čomu doteraz tak verili, čomu obetovali a na čo doslova nezmyselne vyplytvali svoje životy. Cítia, že toto všetko je ničím a bude  to musieť padnúť, ak sa to nezachvievalo vo Vôli Toho, komu tu v skutočnosti všetko patrí a vždy patrilo.


 


   Keďže sa však ľudia nikdy vážne nesnažili spoznať Vôľu Stvoriteľa a podľa nej aj žiť, keďže iba nezmyslene a v honbe za hmotou premárnili drahocenný čas práve na tento účel určený, bude musieť byť život na zemi podľa Vôle Stvorteľa vynútený násilím! Násilím a to prostredníctvom zmeny vesmírneho žiarenia, ktoré podporí, povzbudí a povznesie iba tých, ktorí stoja v tejto Vôli a naopak, zničí všetkých, ktorí túto Vôľu odmietajú a vždy odmietali rešpektovať.


 


   Reálne a praktické východisko v danej situácii je iba jediné: Využiť zostávajúci čas k spoznaniu Vôle Najvyššieho a jeho Zákonov! Využiť ho k zmene svojej osobnosti, k zmene svojho, myslenia, cítenia, reči a jednania, ktoré dobrovoľne a vedome podriadime Božej Vôli. Takto jednoducho, prakticky a bez strachu sa treba pozrieť na celú vec.


 


   Vedieť ako presne a celkom konkrétne k spomínaným udalostiam dôjde je nepodstatné. Takáto túžba totiž ľudí často krát iba zvádza k honbe za senzáciami podobného druhu, ktoré nás ale v skutočnosti odvádzajú od toho najpodstatnejšieho a najdôležitejšieho – od nevyhnutnej zmeny seba samého!


 


   Žiaľ, ľudia však vždy radi počúvajú o rôznych zaujímavostiach. Majú radi príjemné mrazenie pri rôznych tajomných a mystických záležitostiach a v tomto smere, i v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami, sa im naozaj ponúka obrovské množstvo rôznych informácií. Informácií, ktoré však uspokojujú iba ich dychtivosť po senzáciách a zaujímavostiach! Informácií, ktoré mnohokrát celkom odvádzajú od toho najpodstatnejšieho – od už raz spomínanej, nevyhnutnej zmeny seba samého!


 


   Nevyhnutná zmena seba samého! To je vždy to najpodstatnejšie, na čo sa je pri tomto druhu informácií treba sústrediť. Tým veľmi jednoducho oddelíme to podstatné od nepodstatného. To podstatné od nepodstatných a prázdnych senzácií, ktoré nám v skutočnosti neprinášajú takmer žiaden duchovný prospech.


 


  http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.


 


 


 

Ďalšie príspevky

Komentáre

7 Responses to Dni veľkého účtovania!

 •   Úprimne – myslím si že si odkaz svojho vlastného spasiteľa nepochopil. Sála z teba hnev, šíriš strach a nenávisť, dokonca sa vyhrážaš („…tí budú…ďalej nepotrební zo zeme odstránení…“). A to všetko ešte robíš v jeho mene? Dúfaj že bude mať pre teba viac pochopenia ako máš ty pre ostatných.

 • A mne sa zdá, že toto nie je práve najvhodnejšie miesto na podobné „posolstvá“. Toto je literárny blog, nie blog na prevýchovu ľudstva… a keďže všetky Tvoje články sa nesú v podobnom duchu…

 • (Adhara, nechaj ho, podľa mňa tu môžu byť pokojne aj takého príspevky)

  Smilan, odjakživa cirkve ľudí strašili akýmsi Posledným súdom na konci vekov. Podľa mňa neodôvodnene. Prečo? Lebo (podľa kresťanskej vierouky, ale aj iných svetových náboženstiev) zažije každý obyvateľ Zeme takýto Posledný, Konečný a Definitívny súd ihneď po smrti. „Posledné súdy“ sa teda odohrávajú každú sekundu – akonáhle niekto ukončí svoj pozemský život, je neodvolateľne presunutý buď do neba alebo do pekla. Takže onen „Posledný súd“ sa bude týkať len tých pár mizerných zvyšných (miliárd) ľudí, čo budú náhodou žiť v onen Súdny deň. Viem, v Písme je napísané, že Kristus príde súdiť živých i mŕtvych – nerozumiem tomu – veď mŕtvi sú už odsúdení a zaradení tam, kam patria. Alebo, že by Boh v Súdny deň prehodnocoval svoje rozhodnutia? To je však poriadna hlúposť – Boh je neomylný a tak nemôže nič prehodnocovať. Rovnaká hlúposť je tvrdiť, že u Boha môže niekto za niekoho „orodovať“, čiže snažiť sa zmeniť jeho rozhodnutie v nieči prospech. Boh je totiž najspravodlivejší a vševediaci – pri zmene rozhodnutia by pripustil, že sa mýlil – a Boh sa mýliť nemôže, to by nebol Boh. Načisto zbytočné sú aj naše prosby a modlitby, ktoré by mohli Boha „obmäkčiť“, Boha nemožno „obmäkčiť“, vie presne, čo a ako má byť. Naviac, keď sa modlíš, aby napr. vyzdravelo Tvoje dieťa, modlíš sa vlastne k „páchateľovi“ – Tvoje dieťa ochorelo totiž s vedomím a z vôle Božej, keby to nechcel, neochorie. Ak ak chce, aby nevyzdravelo, nebude to závisieť od Tvojich modlitieb, ale len od jeho vôle. Rozumnejšie je teda pohľadať dobrého lekára a lieky a prevenciou v budúcnosti zmenšiť pravdepodobnosť chorôb.

  Tvoja „agitka“ je naozaj plná logických chýb.

  Tvrdíš, že práve teraz sa ukazujú „neklamné príznaky“ konca sveta. Môžeš spávať pokojne – takéto „neklamné“ príznaky sa ukazovali v ktorýkoľvek úsek ľudskej histórie, z hľadiska celej planéty denno-denne – VŽDY boli povodne, mor, hladomory, požiare, zemetrasenia, tsunami, sopky, kobylky, vojny, choroby, a tiež „nebeské znamenia“ typu zatmenie slnka a mesiaca, kométy, hurikány – ba i obyčajný blesk budil v ľuďoch hrôzu z božieho hnevu. „Posledný súd“ ľudia očakávali v histórii nespočetne krát (najbližší má prísť r. 2012). Na manipuláciu miliónov ľudí ho odjakživa využívali kmeňoví náčelníci, faraóni, králi a najmä cirkevná verchuška.

  Takže, keď mi niekto tvrdí, že sú neklamné znamenia konca sveta, odpovedám: „Viem, viem o tom, sú tu už 5000 rokov, furt, v jednom kuse“. A keď ma nabáda, aby som sa kvôli tomu polepšil, odpovedám mu: „Viem dobre aj sám, že by som sa mal polepšiť, a nepotrebujem na to nijaké znamenia, a celý svoj život sa o to snažím. Niekedy márne (nedarí sa mi prestať fajčiť), ale sem-tam sa mi aj niečo podarí – minule som sa uzmieril so susedmi, s ktorými sme sa už roky nerozprávali (ale nie kvôli koncu sveta, jednoducho mi pripadalo drbnuté stretávať niekoho denne a dívať sa bokom“.

 • Myslím si že týmto posledným komentárom je všetko povedané. Amen.

 •    Ja by som  predsa len za to „Amen“ dal ešte jedno P.S. Takéto konštatovania /odporúčania, nabádania k niečomu…/ , aby človek robil to a ono, len vtedy bude tým a tým … Nepomožem si, ale pripomína mi to zmýšľanie a taktiky Svedkov Jehovových. Zaklopú, dvere sa otvoria, milý pán /poprípade pani/ samozrejme s dieťaťom /na obmakčenie možnej obete/ a začnú podobným textom, ako bol príspevok tam hore.

  Vtip:

    Klop, klop.

   „Kto ste!“

   „Svedkovia Jehovovi.“

   „A čo potrebujete?“

   „Chceme sa pozozprávať.“

   „A koľko vás je?“

   „Dvaja.“

   „Tak sa porozprávajte.“

     Príznám sa, že som dlho uvažoval nad príspevkom od Smilan, čo tým vlastne autor chcel povedať? Teraz plne súhlasím s Adharou, že podobné „Prevýchovy a nápravy ľudstva“ nepatria do týchto blogov. Tých koncov sveta už bolo neúrekom, mýlil sa aj Nostradamus aj Sibyla/Sibila/ aj rozni „predpovedatelia osudov“. Ale žiť život len s vedomím, že práve za mojho života nastane deň „D“…? To by sme boli všetci najlepší vo všetkom a svet by bol pozemská rajská záhrada. Súhlasím iba s tým všeobecným tvrdením, že by sme sa mali polepšiť. Každý má svoje „neresti“. Prestať fajčiť? Hm. Neviem, či by mi to pri konečnom zúčtovaní nejako uľahčilo situáciu.

    Taktiež nechápem, pečo sa vedú diskusie o takýchto ťažkých témach. Plne súhlasím s komentárom od Fiamme, hľadajme maličkosti vo svojom živote, ktoré možeme zlepšiť, ale len a len pre vlastný dobrý pocit a nie s vedomím príchodu dňa „D“. Silan, nájdi mi jedného človeka, ktorí sa polepšil práve kvoli možnému príchodu „Dňu zúčtovania“. Možno tak v psychiatrickej liečebni…

  P.S. Podotýkam, že som kresťan, veriaci v Boha.

 • Tak ja som mal na nich inú taktiku, keď ešte chodili. Ja som ich návrh na diskusiu akceptoval.

  Tiež boli na mňa dvaja, ale jeden z nich sa asi obvykle zaúčal, a bol skoro celý čas ticho, takže to bývalo 1 na 1. Po takej hodinke sa začali vykrúcať, že nemajú čas, a už musia ísť 🙂

  Mne nevadí diskusia ani na ťažkú tému, ale to čo robí smilan nie je diskusia. Tí jehovisti sa aspoň troška snažili, keď zbadali, že ma musia presvedčiť argumentami.

 • No veď práve! Ani raz som nenašla od neho žiadnu odpoveď na komentáre. Aspoň zo slušnosti. Inač, fanatici sa nedajú vtiahnuť do diskusie, lebo naši podložené faktami argumenty začínajú nahlodávať ich vieru, a to pripustiť nemôžu…  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button