Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

m.supa

AUTOR

msupa

Čo je dobro a čo zlo? Ale naozaj objektívne!

 


   Existujú milióny subjektívnych pohľadov na to, čo je dobré a čo zlé. Cesta k poznaniu však nevedie cez subjektívne názory ľudí! Tadiaľto vedie cesta k chaosu a zmätku!


 


   Avšak aj napriek divokému zmätku, vytvorenému ľuďmi okolo týchto najzákladnejších otázok ich vlastného bytia predsa len existujú určité objektívne, nazvime ich vesmírne Zákonitosti, ktoré tu boli od vekov a ktorých účinkom podlieha každý z nás. A je úplne jedno, či je kresťan, budhista, moslim, alebo neveriaci. Účinky spomínaných, objektívnych vesmírnych Zákonitostí na takéto niečo neberú žiaden zreteľ. Účinky týchto Zákonitostí jednoducho jestvujú a pôsobia!


 


   Ak teda chce človek naozaj objektívne spoznať, čo je dobro a čo zlo – čo je dobro a čo zlo nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kritérií vyšších, mal by sa vynasnažiť spoznať a pochopiť spomínané, objektívne Zákonitosti, fungujúce vo stvorení.


 


   Kde ale nájsť ich poznanie? Pred 2000 rokmi ho priniesol Ježiš Kristus, ktorý ľuďom ukázal, akým spôsobom majú myslieť, cítiť, hovoriť a jednať tak, aby vo svojom živote žili v súlade s nimi.


 


   Kristus neprišiel na to, aby dal podnet k vytvoreniu cirkví, či už katolíckej, evanjelickej, pravoslávnej, alebo hocijakej inej. Prišiel preto, aby ľudí vyslovene prakticky informoval o tom, ako majú žiť. Ako majú žiť svoj život v súlade s objektívnymi Zákonmi vo stvorení. V tom spočíva podstata a zmysel jeho učenia! Ak teda je niekto členom nejakej cirkvi, ale pritom nežije v súlade so Zákonmi vo stvorení, v ničom mu to nepomôže.


 


   Ľudstvo dostalo od Tvorcu vesmírnych Zákonitostí veľmi dlhú časovú lehotu na to, aby ich spoznalo a naučilo sa podľa nich žiť. Život v súlade s nimi je oným hľadaným objektívnym dobrom a život v protiklade s nimi zlom! Túto základnú vec sme si mali uvedomiť a zrealizovať ju vo svojom každodennom živote. Bolo nám na to dané naozaj dostatok času a zlo, ktoré sme si sami sebe i vzájomne medzi sebou na základe neznalosti vyšších Zákonitostí spôsobovali sme mohli dokonale a vo všetkých jeho podobách prežiť na vlastnej koži. Mohli a mali sme si pri tom uvedomiť, že takto sa žiť nedá a už takto ďalej žiť nechceme. Že chceme žiť inak a lepšie!


 


   Každé vyučovanie a každá škola však má svoj koniec! A jedného dňa sa skončí i časový limit, určený k dobrovoľnému poznávaniu Zákonov stvorenia. Vyučovací proces bude ukončený zvýšením intenzity vesmírneho žiarenia, ktoré podporí, posilní, pozdvihne a povznesie iba tých, ktorí sa naučili žiť podľa nich. Tí, ktorí podľa týchto Zákonitostí nežijú, ktorí ich nechceli spoznávať, pretože boli príliš povrchnými, lenivými a orientovanými iba na hmotu, tí jednoducho zhoria a zahynú v zvýšenej žiare Svetla z Výšin, ktoré svojim tlakom vynúti rozhodujúcu zmenu na našej planéte. Zmenu, aká doteraz v celej histórii Zeme nemala nikdy obdobu!


 


   Svet bude úplne iný a žiť v ňom budú iba ľudia, ktorí dokázali celé svoje bytie, celé svoje cítenie, myslenie, reč i jednanie podriadiť Zákonom stvorenia – Zákonom Božím! Ostatní jednoducho neprežijú, lebo neznesú vysoký tlak Svetlého žiarenia, ktorý bude práve túto požiadavku tvrdo od všetkých vynucovať.


 


   Stručný a jasný súhrn vyšších Zákonov, ktoré nevyžadujú príslušnosť k nijakej duchovnej organizácii, ale iba život v súlade s nimi a to tam, kde sa práve nachádzame – ich stručný a jasný výklad môžete nájsť v knižke: „Zákony pre život na zemi“: http://ao-institut.cz/knihy/Zakony_.html


  


   No a pre toho, kto by chcel spoznať tieto Zákony naozaj vyčerpávajúcim spôsobom, komplexne a ucelene, pre toho je tu dielo „Vo Svetle Pravdy“. Jeho obsah i celkový jazykový prejav je prispôsobený chápavosti a vnímavosti ľudí dnešnej doby a formou, primeranou súčasnosti pojednáva presne o tých istých Zákonoch, o ktorých nám kedysi hovoril Kristus.


 


M.Š. spolupracovník časopisu „Pre Slovensko“


http://www.pre-slovensko.sk/

Ďalšie príspevky

Komentáre

8 Responses to Čo je dobro a čo zlo? Ale naozaj objektívne!

 • Demagógia najvyššieho zrna. Ako sa dá určiť objektívne, čo je dobro, a čo je zlo? Môžeme objektívne povedať, že momentálne je 20 stupňov Celzia. Tým sa objektivita končí. Je to teplo alebo je to zima? Komu ako. 

  P.S. Zaujímala by mňa príroda spomínaného vyššieho vesmírneho žiarenia, ktoré akože má zničiť tých zlých. Má to nejakú vlnovú dĺžku?

 •   Dobro a zlo su relatívne pojmy vyplývajúce hlavne z morálnych či etických pravidiel v skupine (pričom nie každý musí nutne aplikovať tie isté pravidlá). Neexistuje dobro bez zla tak isto ako neexistuje zlo bez dobra.

    Takisto neexistuje absolútne dobro ani absolútne zlo. Nie je možné usporiadať veci či činnosti v postupnosti on „najhorších“ po „najlepšie“. To čo je pre jedného dobré môže byť pre druhého zlé a naopak.

    Bol primitívny človek zlý keď svoje dieťa zhodil zo skaly pretože by ho nedokázal uživiť? Vďaka tomuto činu sa mohol postarať o zvyšok rodiny a priviesť na svet nové dieťa keď sa podmienky znova zlepšia. Pravdepodobne to bolo to najlepšie čo v danej situácii mohol urobiť.

   

    Na odľahčenie ešte jeden úryvok:

  Na východ od Jüe je země Če-mu. V té zemi, když se narodí první syn, tak ho rozsekají na kusy a sní; prý proto, že to matku učiní více plodnou. Když zemře dedeček, naloží si příbuzní babičku na záda a odnesou ji do pustiny, kde ji zanechají se slovy: ‘Není dobré žít se ženou ducha’ … To jsou úřady předepsané postupy a nikdo je neschledáva podivnými. “ (Lie-c’: Klasická kniha o dokonalé prázdnotě).

 • Keď som klikala na tento nadpis, čakala som ďalší dobrý námet na filozofovanie (i keď nie som nadšená z toho, že ste filozofiu vytiahli práve v zápočtovom a predvianočnom týždni, v ktorom si môžem k počítaču odskočiť len kedy-tedy, v schránke sa mi hromadia maily čakajúce na odpoveď, zatiaľčo ja musím tlačiť do hlavy kadejaké divné veci zo skrípt).

  No ako tak čítam, zisťujem, že viac ako s filozofiou to má podobnosť s istým fenoménom, ktorý sa tu už raz vyskytol. Raz tu už ktosi písal o akýchsi negatívnych energiách alebo tak nejako – už si to fakt presne nepamätám. Mňa zaujímalo, koľko má negatívna energia joulov. Odpoveď som vtedy nedostala, nuž obávam sa, Oľga, že ani vlnovú dĺžku Svetlého žiarenia sa nedozvieš, hoci aj mňa by veľmi zaujímala.

  Ak ale odbočíme od obsahu článku a vrátime sa k fantáziu podnetnému nadpisu, ten ma, dá sa povedať vyprovokoval, aby som aj ja prispela svojou troškou do mlyna.

  Rozhodla som sa uverejniť jednu zo svojich (zriedkavých) poviedok, ktorá mala čitateľa donútiť k zamysleniu nad relativitou pojmov dobro a zlo. Poviedka je dlhá a preto ju budem uverejňovať po častiach. Pre pochopenie toho, kde je tá relativita dobra a zla i toho, čo sa vlastne v tom príbehu deje, je pre väčšinu ľudí potrebné prečítať si poviedku úplne celú. Ak by ste ale na pointu prišli už skôr, neprezrádzajte! 😉

 • Dobro je, ak sa dobre pamätám rezofonická gitara – http://sk.wikipedia.org/wiki/Dobro_%28hudobn%C3%BD_n%C3%A1stroj%29 🙂

 • posledný komentár je asi taký vtipný ako je vtipne brezové poleno…

 • A biela vrana je asi taká biela ako tá biela čokoláda

 • Niekedy človek koná zlo, a zistí, že to zlo, je dobro … (pardon, opravujem) … že to zlo – je dobrô 🙂

 • Niekto zo starých klasikov / už aj nepamätám kto/ povedal, že cesta do pekla je vydláždená blahými zámermi. Tie milióny ľudí, zabitých inkvizíciou, boli zabití v mene viery, ktorá vyhlásila lásku k blížnemu…   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button