Literárny blog Kope Vás múza?

Cestovateľský blog Cesty a rieky

feri

AUTOR

feri

Čierne mraky nad Hronom

Dlho sme si pochvalovali, aká panenská príroda je na Pohroní a aj samotná rieka.  V rokoch keď sa Váh spútaval jednou priehradou za druhou, Hron akosi zostával trochu stranou od negatívnych vplyvov civilizácie. Objavili sa sem-tam nejaké, väčšinou sypané hate, ale to bolo všetko. V súčasnosti ako by sa bolo roztrhlo vrece s malými vodnými elektrárňami. Po priehrade v Kozmálovciach boli spustené MVE Turá, Kalná a Filipovo, finišuje sa s priehradou v Šarovciach. A aby toho nebolo dosť, pripravujú sa ďalšie: Šalková, Hronská Dúbrava, Žiar, Bzenica, Želiezovce… V podstate, odhliadnuc od toho, že pred hrádzou sa vytvorí ,,olej“, by bolo možné akceptovať tieto prekážky vykúpené prepotrebnou elektrickou energiou, keby nebolo lakomosti a nenažranosti firiem, ktoré stavajú a budú prevádzkovať tieto diela. Príklad: Na pravom brehu MVE Beňuš-Filipovo ohradili zbytočne veľký ( a nevyužitý) priestor drôteným pletivom, takže miesto krátkeho prenesenia pod elektráreň je potrebné sa trepať s loďami a batožinou cez hlboký rigol na provizórnu cestu a po nej 150 metrov pod most. Alebo v Kalničke, miesto pôvodnej sypanej hate, ktorá bola splavná je betónová hrádza, ktorú je potrebné so všetkým prenášať do 150 metrov. Niekde dokonca pamätajú aj na ryby a postavia rybochod, ale na ľudí-vodákov sa nepamätá. Na všetkých možných úrovniach sa trepe o rozvoji turistického ruchu, o finančnom prínose, o dopade na pracovné miesta a podnikanie, ale ,,skutek utek“ a ak sa neurobí aspoň to minimum potrebné pre splavnosť Hrona, tých 5 až 10 tisíc (aj zahraničných) turistov-vodákov bude chodiť na alpské rieky a pomaly sa rozmáhajúci podnikatelia v turistickom ruchu to môžu zabaliť. V tomto smere aj správca povodia kde-čo zanedbal pri vydávaní súhlasu s výstavbou a prevádzkou týchto vodných diel.

Komentáre

7 Responses to Čierne mraky nad Hronom

 • Voľakedy úradníkov, ktorí nebrali do úvahy prostý ľud zhadzovali z okien úradov (pražské defenestrácie).

  Navrhujem chytiť úradníka, čo túto stavbu – bez ohľadu na vodných turitov – povolil, a nechať ho prejsť turbínami (= deturbinácia). Projektanta za ním.

  Kvôli jednému debilovi budú tisíce ľudí celé desaťročia prenášať hate! Každá elektráreň má mať sklz pre vodákov. V civilizovanej Európe je to samozrejmosť. Debilkom na Slovensku, čo projektujú a schvaľujú priehrady to nenapadne. Po deturbinácii by sa im rozsvietilo.

 • MVE vôbec nie sú také ekologické, ako nám ich prezentujú. Sústava niekoľkých elektrární na rieke trvale zmení riečny ekosystém, vymiznú reofilné /prúdomilné/ druhy rýb a celý rad ďalších živočíšnych aj rastlinných organizmov, v takmer stojatej vode v lete klesá množstvo rozpusteného kyslíka a dochádza k premnoženiu hnilobných mikroorganizmov. Zmení sa aj celkový vzhľad a charakter okolia rieky – nové hrádze bez vegetácie, regulované brehy, zmena vegetačného krytu, likvidácia zvyškov lužného lesa. Rieka stratí svoj pôvab, atraktívnosť, zmení sa na kanál. Rybárom klesne počet druhov rýb. V súčasnosti je Hron druhovo veľmi pestrý /je tam skoro 50 druhov rýb/. No a vodáci? Ich záujem o Hron rapídne klesne. Kto by chcel pádlovať po rovnej vode od jednej priehrady k druhej, tretej, desiatej, 36-tej?? Tu nepomôže ani to, keď tam budú priepuste na splavenie, aby sa nemuseli prenášať lode. Tým pár vodákom, ktorých ani toto neodradí odporúčam presadnúť do rýchlych kanoe /dlhých a s kýlom/ a morských kajakov /seakayakov/.
  Na Hrone je vybraných 36 – 38 profilov!!!, o ktoré sa môžu uchádzať investori. 4 elektrárne sú v prevádzke, piate Šarovce pred dokončením, ďalšie sú v prípravnom a schvaľovacom procese.
  Prospech majú jednoznačne ich vlastníci. Spoločenský prínos je zanedbateľný, pretože výkon MVE je malý /1 – 2 MW/, v letných a zimných mesiacoch, keď je malý prietok, klesá výkon len na 20%. Zamestnanosť je len pri výstavbe, potom takmer nijaká, pretože moderné MVE sú skoro plne automatizované.
  Žiaľ, MVE majú podporu z Európskej únie ako „zelená“ energia. Preto tam idú aj prachy z fondov EU a preto je o výstavbu taký záujem. Keby to mali celé zaplatiť zo svojho vrecka, nebol by to taký lukratívny biznis.
  Celý problém na Slovensku je v tom, že u nás nie sú ľudia schopní sa zorganizovať do formy, ktorá má patričný hlas a váhu. Ešte tak rybári majú nejaké to slovo /je ich viac a dávajú nemalé prachy do zarybňovania/ ale vodáci nikoho nezaujímajú /nie je ich toľko ako v susedných Čechách/. Divím sa, že proti vodným elektrárňam neprotestujú ekológovia. Je pravdou, že tento problém je momentálne po celom svete. Budúcnosť vodáctva v podobe, v akej ho poznáme dnes , vidím čierne. Priehrady s elektrárňami zaplavia časom väčšinu atraktívnych úsekov divokej vody aj obľúbených turistických riek ako náš Hron.
  Na záver len toľko, že nie som žiadny zástanca jadrových elektrární /tie sú tiež neekologické/. Problém je veľký, zložitý a ťažko riešiteľný. Osobne som ale ochotný sa vzdať niektorých technických vymožeností a znížiť spotrebu. To je asi jediná normálna alternatíva.
  Zatiaľ pozývam všetkých vodákov, čo ešte neboli na dolnom Hrone, nech si ho idú splaviť skôr, než bude samá vodná elektráreň. Stojí za to.
  Ahoj na Hrone!

 • Teda, okrem druhovej pestrosti ryb sa zmeni aj druhova skladba vodakov. Uz tam budu len rychlostni kanoisti a osemveslice – zjazdari, slalomári, rafteri a turisti asi vymiznu spolu s dalsimi, nemenovanymi odrodami.

 • občania nebudte naivný že niekto naozaj dosledne prešetrí vplyv diela na životné prostredie!!!

  zákon č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  hovorí jasne ( 10. vodné hosdpodárstvo)

  Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na
  zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane
  suchých nádrží
  – s výškou hrádze nad základovou líniou od 8 metrov sa povinne posudzuje, od 3-do 8 je len zistovacie konanie
  -dalej su takisto rozlišené plochy a objemnádrže ..určite budu hodnoty diela menšie aby sa vyhli posudzovaniu!!!!

  HADAJTE AKE SU VYSOKé HRADZE OSTATNýCH MVE?
  MAX. DO VYSKY LEN ZISTOVACIEHO KONANIA..niekde ani tolko..pekne obchadzaju legisl. diery!!!!

  VACSINA MVE SA PODLA TOHTO ZáKONA NEPOSUDZovala :

  http://eia.enviroportal.sk/detail/mve-na-hrone-v-lokalite-rudno-nad-hronom

  http://eia.enviroportal.sk/detail/mala-vodna-elektraren-bzenica

  http://eia.enviroportal.sk/detail/mala-vodna-elektraren-na-rieke-hron-bzenica

  http://eia.enviroportal.sk/detail/mala-vodna-elektraren-tekov

  http://eia.enviroportal.sk/detail/mala-vodna-elektraren-vozokany-na-vodnom-toku-hron

  http://eia.enviroportal.sk/detail/vodne-dielo-zeliezovce

 • No smútok v mojej duši. Už po štyri roky chodíme s kamošmi na hron a aj keď nedosahuje krásu alpských riek, je to pre nás predsalen slovenská perla. Domnievam sa že už dialnica zobrala hronu veľké čaro náhodných táborov a prírody. Elektrárne dielo len dovŕšia. O olejoch už ani nehovorím. Do prdele kam toto všetko smeruje.

 • Len tak pre zaujímavosť investícia do MVE má najrýchlejšiu návratnosť v celej energetike.
  A druhá zaujímacosť „ODBORNíKOVY“ KTORý píše posudok pre EIA platí samotný investor. Preto majú v súčasnosti posudky hodnotu použitého toaleťáku.

 • Ked clovek cita napriklad Zamer_MVE Bzenica.PDF, mi je normalne na …

  „Hydroenergetický potenciál je jedným z druhov národného bohatstva a jeho nevyužívanie predstavuje nenavratne hospodarske straty …“

  „Využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov ma rad presvedivych vyhod:

  … 

  :: pri vhodnom architektonickom riešení prispievajú k dotváraniu krajinného rázu a urbanizovaného prostredia,

  :: vytvára podmienky pre rozvoj rekreácie a agroturistiky.“

  „V prípade výstavby MVE Bzenica podľa navrhovaného riešenia možno predpokladať pozitívne vplyvy na vegetáciu.“

  „Priaznivým vplyvom bude poskytnutie cca 50 dočasných pracovných príležitostí počas výstavby MVE.“

  „Pozitívnym prínosom bude výroba tzv. čistej elektrickej energie, ktorá neemituje do ovzdušia škodliviny a neprodukuje znečistené odpadové vody.“

  „Oplotením objektu MVE a jeho strážením psami alebo signalizáciou zabrániť vstupu pytliakov do areálu vývaru a do obtokového rybovodu.“

  „Časť rýb teda úspešne prejde rybovodom, ale časť sa bude usilovať (neúspešne) prekonať prúd prepadávajúcej vody z hate a rybovod vôbec nenájde. Časť „neúspešných“ rýb sa nerozmnoží vôbec, časť sa vytrie pod bariérou, ale nakladené ikry sa v preplnenom „neresisku“ znehodnotia počas dlhotrvajúcich aktivít ďalších neresiacich sa rýb. Väčšina rýb tiahnuca proti hlavnému prúdu z turbín bude hľadať pomalšiu prúdnicu pre pokračovanie svojej migrácie v tesnom okolí vývaru po jeho oboch stranách.“

  „Ak sa v ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracuje podrobný biologický projekt nadštandardného rybovodu, ktorý bude odsúhlasený ichtyológom Štátnej ochrany prírody a podľa neho sa aj zrealizuje, potom tie ryby, ktoré nájdu vchod do rybovodu, ním určite aj prejdú hore do vzdutia a budú môcť ďalej pokračovať v migrácii do vyššie položených prúdivých úsekov nad zdržou.“

  „Rekreačne najatraktívnejší je samotný tok rieky Hron. Stredný tok patrí medzi obľúbené vodnoturistické trasy na Slovensku. V záujmovom území výstavby MVE Bzenica sa každoročne konajú rôzne kultúrno-spoločenské ale aj športové podujatia. Hlavným centrom týchto aktivít bol ostrov, na ktorom je zriadený oddychový areál s hľadiskom a občerstvovacími stánkami.“

  „Stupeň tvorí malá vodná elektráreň, rybovod, hať a nápustný objekt do ramena Hrona.“

  ================================

  O tom, ako bude dalej vyzerat ta vodnoturisticka rekreacia na Hrone, … uz ani zmienky. Rybam jednoducho Statna ochrana prirody nakaze si najst vchod rybovodu a prejst nim hore do vzdutia.

  Navrhovatel ma kde sidlo? Samozrejme, ze v Bratislave: L’Energie verte, a.s. (Borska 6) 

   

   

   

   

  nenávratné hospodárske straty

Napísať odpoveď pre V. Preložník Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Post_bottom_background_and_button